Fiolkurs

 

   

Lär dig spela fiol!

Melodier, improvisation och sammenspel

Harmonilära

English version

Dansk version

 1. Inledning
 2. Fiolen och stråken
 3. Att stämma fiolen
 4. Hur man håller violen
 5. Få kroppen med dig
 6. Vänster hand
 7. Hur man håller stråken
 8. Vänster armbåge
 9. Att stryka på lösa strängar
 10. Stryk på tvärs utav strängarna
 11. Handledens rörelser
 12. Om att lära sig melodier
 13. Om Playeren
 14. Melodier | Player | Video
 15. Om grepptabellen
 16. Grepptabell
 17. Om at spela rent
 18. At spela rent 2
 19. Andra melodien Två finger polskan
 20. Att spela rytmiskt
 21. Polska Metronom
 22. Vibrato
 23. Positions spel
 24. Ackordspel
 25. Akkord exempel

 

 1. Flera enkla melodier
 2. Planera din övning
 3. 15 lätta melodier
 4. Att lära sig spela utantill
 5. Folkets hus på Nørrebro i Köpenhamn
 6. At spela ihop
 7. Om at uppträda
 8. Jazz
 9. Hur man lär sig improvisera
 10. Improvisation i folkemusik
  1. Tores Schottish
  2. Emmas vals
  3. Melodier
 11. Melodi strof - Smedens anden polka
 12. Flera råd til at lära sig at improvisera
 13. Enkla riff og blues övningar
 14. Skala övningar och Blues i alla tonarter

 

 

 

 

 1. Notkurs
 2. Toner och Intervaller
 3. Antikens och medeltidens harmonilära
 4. Ackord uppbygning
 5. Ackord översikt
 6. Ackord sekvenser
 7. Moll tonarter
 8. Kyrkotonarter
 9. Andra skalor
 10. Andra stämman
 11. Jazz teori

 

 

 

 

 

oleviolin.com hemsida

 


 

 

Flera informationer

 

 

Övrig information

 1. Länkar
 2. Bullermätningar
 3. Hur man köper fiol
 4. Hjälpmedel
 5. Verktyg