Att lära sig melodier utantill

Översikt| Nästa

Om du vill spela folkmusik, och om du vill spela till dans, så skall du kunna melodierna utantill.

  • Det är opraktiskt at bläddra i noter
  • Det tar tid att sätta upp notstativet
  • Det är svårare at få ett gott förhållande till musiken, om man skall lära det från noter

Det går snabbare att lära sig melodier utantill om man har lärt dom på örat. Dvs. från en skiva, eller från en kompis, eller helt enkelt för att man samlat upp melodien medans man spelade den tillsammans med andra. Det är liksome en omväg till hjärnan, om man först skall se noterna, för sedan att spela dom och höra dom.

Om du lär från örat, får man en återkoppling från det man hör när man själv spelar, och det man hör från den musik, man vill härma.

 

Men om man nu måste lära sig melodien från noter

 

Det är ju inte all musik som finns inspelad, och noter är mera tillgängliga än goda kompisar och lärare.

Hur skall man lära en melodi efter noter.

  • Spela melodien många gånger
  • Indela den i korta strofer, på samma sätt som om du skulle spela den med en lärare.
  • Gå först vidare till nästa strof, när du verkligen kan den första strofen. (Problemet är att man oftast gärna vill spela igenom melodien för at få en översigt, och när man väl har spelat igenom melodien en gång så fortsätter man att öva sig på hela melodien.)
  • Sluta inte med att öve en stroff till at du känner att det också låter rätt.
  • Se till att varva inövandet av hela melodien med innövandet av strofer. Även när du känner att du kan melodien, så stoppa upp på dom svårare stroferna, varva dom och se till at du får inn den rätta känslan.
  • När du övar stroferna så låt bli att titta på noten, och lär dig melodien utantill strof för strof.

 

 

 

 

top