Improvisation och folkmusik

Översikt | Förra |Nästa

De följande sidorna tar utgångspunkt i folkmusik. Det är inte vanligt att improvisera i skandinavisk folkmusik. I andra stilarter (såsom blkan, bluegrass) är det vanligt. På dom följande sidorna är ett litet experiment: kan man improvisera i folkmusik.

Improvisation är solospel låt bli att improvisera "i munden på hvarandra"

Det är viktigt att det bara är en som improviserar åt gången. Med undantag av New Orleans jazzen (där man använder kollektiv improvisation) ser man inom de flesta stilarter att man improviserar solo. Det är svårt att lära sig när man är van att spela folkmusik när man spelar hela tiden.

Vad gör man näar man inte spelar då. Det bästa är att låta bli att spela, man kan blanda sig i kompet och köra ackord.

Låt bli med att göra överstämmor, det låter sällan bra!!

Om man är den enda som spelar andra stämman, är det okej att improvisera i andra stämman. Se till att inte göra överstämmor. Det låter inte bra.

 

Hur kommer man igång

Øva med computer backing

Här följer några enkla melodier som man kan öva sig på.

Folkmusik melodier

Top (til Nästa)

Här föjler några olika strategier som du kan anlägga näar du vill börja lära dig att improvisera.

Lär dig höra ackorden - spela treklangstoner.

Näar du övar melodierna skall du lägga märke till ackorden. Det är viktigt att du lysnar efter ackordgångerna. I de flesta follkmusiklåtar är ackorgången rätt enkel. När du har lärt dig att lysna fram ackorden skall du öva dig på att spela ackord tonerna till ackorden. Det är bra att kunna enär man alltid kan "hitta hem" om man har villat bort sig i sin solo, om man kan spela ackord tonerna.

Tag utgångspunkt i melodin - och frigör dig från den

Du skall naturligtvis lära dig melodien. Ett sätt att improvisera är att göra en ny melodi som är baserad på den gamla. Man kan starta melodien och göra små krummelurer efterhand rör man sig längre och längre bort från den.

Lär dig att göra andrastämmor medans du spelar

Många lär sig andrastämmor utantill. Med lite övning kan man improvisera sig fram till en andrastämma.

Lär dig strofer, licks och riff

  • En strof är ett avslutat melodielement.
  • Ett riff är en kort strof som som man upprepar igen och igen
  • "Lick" är den amerkianska beteckningen för en strof som man lär sig utantill och som man därefter kan använda i olika sammanhäng.

Det är en god ide att dela upp sin improviation i strofer. Det gär det roligare att lysna till för publiken känner igen melodi elementet.

Ett annat gott tip är att upprepa samma strof igen och igen. Man behöver inte slaviskt att följa ackorden, ofta kan det låta bra med samma strof även om ackorden skiftar.

Tänk på hur lång tid det tar att lära sig en ny melodi. När du improviserar skall du spela en ny melodi hela tiden. Konsten är att ha inlärt ett antal "licks" i fingrarna, som bara rinner ur fingrarna när man här den rätta ackordgången. När du har ett visst antal strofer "på lager", och när du börjar att kunna sammansätta stroferna rätt i förhållande till ackorden. Då har du lärt dig att improvisera.

 

Lær dig skalor

Skala övningar tycker jag är rätt tråkiga, men de är faktiskt nyttiga

  • Du kommer igenom alla tonerna på ditt instrument
  • Om du samtidigt hör ackordet som hör till skalan kommer ditt undermedvetna till att lära sig vilka toner som hör till ett givet ackord.

Läs mera här.

Var rytmisk när du övar dig

Improvisation är rytmisk musik. Det är viktigt att du hela tiden jobbar med dit rytmiska uttryck. Även när du övar dig på skalor etc.

Variera ditt melodi uttryck

Se till att du inte använder samma lick samma ställe alltid i en melodi, växla mellan snabba passager och långa toner.

 

Använd pausen som ett musikaliskt uttryck

Se till att hålla paus mellan stroferna. Pauser är en del av musiken.

Koncentrera dig om at öva sak åt gången

Hitta det övningsmönster som passar dig. Ibland övar du rytmik, ibland övar du strofer och rytmik. Några gånger övar du skalor, och andra gånger spelar du bara en solo över några bakgrunds ackord. Det sistnämnda är det roligaste och kanske också det som ger mest.

Find et øve mønster som passer dig. Varier det lidt sådan at du nogen gange øver din rytmik, nogen gange lærer ny strofer og licks, nogen gange sætter licks sammen.Nogen gange koncenterer dig om at spela rent.

 

 

 

 

Förra | Nästa

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top