Vänstra armen

Översikt | Nästa

Vänsterarmens rörelser

Man skall hålla vänster underarm så at det bildas en rak linje från knogarna ner till armbågen. Man skall altså inte böja handleden. Inte alla folkmusiker håller på detta sättet, men det är det mest effektiva om man vill lära sig att spela snabbt och rent.

Armbågen går mot höger när man går ner på en lägre sträng. Det känns som man skjuter in armbågen under fiolen, när man spelar på lägre strängar.

Speciellt i starten är det viktigt att tänka på att man gör det, när man går ner på lägre strängar. När man går mot högre strängar kommer armbågen tllbaka helt "av sig själv".


Du kan se i grepptabellen hur armbågen går fram och tilbaka när du går från sträng till sträng (lilla bilden i grepptabellen).

 

 

 

Fingrarna hänger i greppbrädan

Fingrarna skall liksom hänga i greppbrädan. (Fiolen hålls som bekant med hakan)

När du spelar på E-strängen skall det vara ca. 1 cm luft mellan pekfinger och greppbräda. (se röd markering på bilden). När du spelar på de andra strängarna vidrör pekfingren greppbrädan, men fiolen hålls uppe med hakan, inte med vänsterhanden!

   
   
top