Att spela rytmiskt

Översikt| Nästa

I verkligheten borde kursen handla mera om att spela rytmiskt än om att spela rent. Det är när du spelar rytmiskt att du får folk at vela dansa. Med en god rytm kan du fånga in publiken. Det är bara så svårt att säga vad god rytm är. Naturligtvis kan man dela upp takten i ett antal slag, och man kan få datorn till at göra fuldständigt regelbunda rytmer. Men god rytm är mera än det. Det gäller at frasera och köra mikroagogik Som huvudregel kan man säga att när du känner ett gott sug i det du gör och du känner att du kan fånga in din publik, och folk tycker att det är skönt att dansa, då spelar du rytmiskt.

 

Du lära att spela rytmiskt genom att:

  1. Spelar tillsammands med andra
  2. Spelar till dans
  3. Rör på kroppen (T.ex. stampa takten eller "leva med" musiken)
  4. Öva tillsammans med skivor, CD-er och mp3 filer och kopierar fulständigt dina idolers musik ner til minsta detalj.
  5. Finna en god metronom
  6. Känna efter om du har en god känsla när du spelar
  7. Spela för publik på ställen där folk ber dig sluta om du inte spelar bra. (T.ex. spela på värdshus och på gator och torg.)

När du spelar till dans är det viktigt att du håller en jämn puls. Men kom ihåg att fraseringar gör spelet roligara att dansa till. Se dock till att fraseringarna inte löper iväg med dig, så att du inte håller den jämna grundpulsen.

 

 

Spela ihop med andra

När du spelar ihop med andra är du tvungen att hålla en god rytm.

Rör på kroppen när du spelar

Det är bra att kunna stampa takten. Det hjälper dig att hålla rytmen. Men du skall också lära att använda andra delar av kroppen. Det finns situationer (t.eks när man inspelar i mikrofon) då man helst inte får stampa takten. Då kan det vara bra att ha rytmen någon annan stans i kroppen. T.ex. dansa med musiken med överkroppen.

 

Luta dig bakåt i rytmen.

Ofta när man spelar orytmisktkommer musiken att gå snabbare och snabbare, det är för att den som "kommer först" på slaget drar dom andre med sig. Innan slaget är det ju inget ljud och därför hörs det väldigt tydligt om någon kommer för tidligt.

Om man i stället "lutar sig bakåt" kan man få rytmen at "svänga"

 

Spela till dans

Det är ett stort privilegie att spela till dans. Kom ihåg at följa dansarna. Utse några som dansar bra, och försök att kommunicera med dem med din musik. Musik och dans hör ju ihop. Om du spelar bra och rytmiskt, kommer dansarna lättare att kunna dansa. Om dansarna dansar bra, är det lättare att spela. Allt för många spelmänn glömmer att kommunicera med dansarna. Det är synd.

Öva tillsammans med skivor, CD-er och mp3 filer

Find en god plade på noget musik du kan lide. Om du inte kan följa med, använd ett dator program, som kan sätta ner hastigheten. Det är viktigt att starta långsamt när man inövar ett nytt stycke. Först när man kan sätter man upp hastigheten.

Lägg specielt märke till fraseringar, mikrorytmer och agogik. Överdriv gärna i början, men se till att du så fort som möjligt träffar precist så som din förebild. Om du är bra på att spela ihop med en CD, blir du också bra till samspel med andra.

I svensk och norsk spelmannamusik innehåller förskjutningar av 2-slaget i polska, pols och springar. Graden av förskjutning är avhänging av hvilket landskap eller socken musiken kommer ifrån. Några gånger består förskjutningen mera av en förskjutning av betoningen.

 

I Jazzmusik lleker man med fraseringar och synkoperinger. Trots att grundpulsen hålls ligger slagen lite förskjutet för att få musiken att svänga. Ofta spelas åttondelar trioliserade.

Det gör inget att du "härmar". Goda musiker härmar varandras utryck för att kunna spela ihop. När man härmar en musiker på en skiva, lär man sig inte bare stilen, man lär sig också att spela ihop.

Naturligtvis skall man efterfölgande utveckla sin egen stil.

Metronom

Metronomer kan være ganske enerverende at spela sammen med. Den bästa metronom jeg kender er Programmet
Band in a Box. Hvid du er interesseret i svensk polska musik har jeg lavet en speciel Polska m etronom til dette (metronomen er lavet ved hjælp af programmet Band in a Box.)

.Du kan finde flere exempler på Band in a Box skabt musik her og her

Øva dig långsamt

Startta med at öva melodierna långsamt så lär du dig att spela precist.Spela inte melodierna fortare än du klarar av! Det tar ofta upp till en månad att lära en melodi bra. Därför kan det vara bra att komma tillbaka och spela samma melodi, tills den riktigt sitter. Efter hand sätter du tempot upp. Om du kommer till något ställe som är svårt. Sakta farten och spela just takterna omkring det stället som är svårt i ring.

 

Lär dig spela snabbt

Det är bra att kunna spela snabbt. Tag en enkel melodi, och träna upp den så du kan spela snabbt och rytmiskt. Om du kan det, kan du också träffa rytmen mera presist när du spelar långsamt.

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top