Andra stämman

Översikt| Nästa |

Att göra andra stämmor

Det finns två sätt att göra andra stämman.

 • att hålla på att spela tillsammans melodin tills det låter bra (Detta är naturligtvis den bästa metoden, men också den svåraste, det kräver en del övning)
 • att analysera melodien harmoniskt, och skriva ut en andra stämma, för att därefter pröva om den låter bra.

 

Huvud regel för att göra andra stämmor:

 1. Det skall låta bra

Andra regler är

 • Undgå att använda kvint och oktav avstånd
 • Undgå att använda dissonerande avtånd såsom
  • liten sekund
  • stor sekund (kan användas man se upp)
  • tritonus
  • liten septim (i vissa fall)
  • stor septim
 • Tilbaka har vi nu
  • stor ters
  • liten ters
  • kvart
  • liten sext
  • stor sext

Man brukar lägga andra stämman antingen en ters under melodin, eller en sext under. Kvarten under används när man landar på grundtonen.

Det är bra att känna till harmoniseringen av en melodi när man gör andrastämmor, under det att man kan använda de toner som ingår i ackorden.

 

Om at spela flera andra stämmor

Det är inte alltid att andra stämmor passar ihop. Om man är flera som spelar, får man se till att samordna sina andra stämmor.

Om at improvisere

Om man är ensammen på andra stämman kan man improvisera en andra stämma.
 

 

 
   
   

 

top