At lära sig melodier

Översikt| Nästa

Det finns olika sätt att lära sig melodier

 

 

 

Följ denna kursen

Jeg har gjort ett urval av de 15 lättaste melodierna från Folkets hus hemsida där det ligger över 1300 folkemusik låtar på noter . Du kan klicka på noten för att höra den bli spelad.

Det ligger också inspleade melodier med playeren. Playeren kräver att du kör MSIE och windows, och det kan vara problem med moderna browsare.

Playeren är bra för att man dels kan spela melodierna långsamt. Dels kan dela upp melodierne i små partier som man kan köra i ring.Playeren kan downloadas så att du kan spela dina egna melodier.

Det ligger en del video inspelningar här som kan vara ett bra sätt när man vill se vilka fingrar som används samt stråkens rörelser.

Om du är interesserad i att lära dig jazzmusik rekomenderar Band-in-a-Box. Här på hemsidan kan du höra exempel på hur det låter.

 

top

 

Efter Noter

Det är bara att kunna spela efter noter. så kan man fort hitta en melodi (t.ex. i Folkets Hus notsamling), och det är bra om man spelar i orkester.

MEN....

Det är inte bästa sättet att lära sig spela en melodi. För det första tar det rätt lång tid, från det at man kan spela melodien efter noter, tills man kan den utantil.

Om man lär sig en melodi på örat, kommer man som regel at kunna melodien utantill från det at man har lärt sig spela den. Det vill säga att det man vinner i snabbhet genom at lära sig efter noter, förlorar man igen, när man skall lära sig utantill. Dessutom mister man fraseringen (agogiken). För att kunna lära sig på örat, krävs det, att man antingen har en inspelning, eller att man känner någon, som kan melodin, och som har tålamod att lära ut den.

 

Starta alltid med att spela långsamt

Det finns några, som menar att man bara kan spela folkumusik i "det riktiga" tempot, men det är fel. Starta med att spela långsamt men rytmiskt korrekt. Det vill säga att du även om du spelar långsamt försöker att hålla pulsen i melodin.

Det går mycket snabbare att lära sig en melodi som man har kört igenom långsamt först. Man har mindre risk att bliva spänd i musklerna, senare när man spelar den snabbare.

Repetera gärna fraser

När du kommer till en fras som är besvärlig. Spela frasen (det vill säga ett par takter) "i ring" tills den sitter. Koncentrera dig om at lära dig det du inte kan. Sätt gärna ner hastigheten ytterligare om det är svårt, medans du spelar det i ring. Det gör att när du sätter ihop det till en hel repris så kan du spela hela reprisen i takt, för du har ju nu lärt dig allt det svåra.

Det krävs en del övning att hitta de fraser som är svåra, och välja rätt när man spelar i ring, men den investeringen kommer hundrafallt igen. För när du först kan melodin, så kan du den, och det finns inga "svåra ställen".

 

top

På Folkets hus hemsida finns en stor notsamling. Du kan höra dig fram till melodienrna.

hjemmeside findes en flot node samling, du kan også lytte til midi-filerne, for at lære melodien, Men husk: Hverken midifile eller noder er musik... Der mangler både indlevelse og frasering.

At spela efter indspelad musik

Det är bra att lära sig inspelingar av goda musiker från skivor Cd-er eller mp3. Kom ihåg att det är inte nog att lära sig tonerna. Lär dig fraseringarna också.

Starta långsamt
Det finns i dag utmärkt software som kan sätta ner farten på en inspelning utan at ändra tonhöjden.

När du har lär själva melodin är det en god idé att ta skivan fram åter igen och igen inom ett par veckor för att lära sig fraseringen. Efterhand lär du dig att ta fraseringar "on the fly" det vill säga att du även i en samspels situation kan härma fraseringar och härigenm skapa ett mera enhetligt uttryck.

 

top

Genom en lärare som du spelar ihop med

Du kommer ofta att vara i en situation, där du skall lära en melodi från andra, eller att du själv skal lära ut en melodi. Här följer några generella råd hur man gör i "låtkurs situationen":

  • Läraren spelar först hela melodien igenom. Har skall man inte spela med, utan bara lyssna.
  • Eventuellt kan försöka att sjunga melodin. Det är ofta lättare, att lära sig sjunga, än att lära sig spela.
  • Härefter delar läraren melodien upp i korta strofer, som inläres en efter en. Det krävs lite övning att göra dom riktiga stroferna. Och det krävs också övning, att fatta var man är någonstans.
  • Man övar sig specielt på dom svåra stroferna.
  • Ofta liknar två strofer varandra på när ett par toner. Det är lättare, om läraren förklarar vilka toner som är olika.
  • Alla behöver inte att ha lärt stroferna 100% innan man sätter ihop stroferna till hela repriser, men det är en fördel att dom flesta i en grupp kan strofen innan man sätter ihop dom. (Det är svårt att göra alla nöjda, några lär sig fortare än andra)
  • Man startar naturligtvis i ett långsamt tempo. När man sätter upp tempot, berättar man det som lärare, så att man inte kommer att inöva ett accelerando.
  • När man har lärt en hel repris, spelar man reprisen igenom många gånger tils att "den sitter".
  • När man äntligen lärt ut hela melodin, spelar man igenom den många gånger.
  • Eventuellt stoppar man upp några ställen, och uppmärksammar någon fraseringsdetalj som man inte ville störa den inledande inläringen med. Det är naturligtvis en fördel, om man kan få fraseringen rätt redan när man jobbar på strof-niveauen, men i bland blir det för jobbigt, om man skal jobba samtidigt med att lära toner och att lära ut frasering.
top
 

Genom att ställa upp sig och spela med andra

Många skaninaviska folkmusikmelodier är så lätta, att du kan lära dom bara genom att ställa dig upp och spela ihop med några, som kan melodin. (Fråga innan om det är okej att spela med, även om du inte kan). De tonerna som man inte fångar i första genomspelningen, "prickar man in" i andra eller tredje. Det faktum att man uprepar alla repriser två gånger gör det dessutom lättare att "plocka".

Det beror naturligtvis på, hur skicklig du är, och hur svår melodien är, om det är möjligt att plocka upp den på en spelning.

 

top

 

Om at spela melodier som man bara har hört

När du har blivit erfaren, kan du spela melodier som du bara har hört. Det är en härlig känsla.

top

 

 

 

top