Ackord uppbygning

Översikt | Nästa |

Treklanger

Den harmoniska skalan är gjord utav 3-klanger startende från grundtonen, kvarten och kvinten.

Kvinten framkommer genom att man sätter fingern på 1/3 av strängen, og kvarten när man sätter fingern på 1/4 av strängen.

Sätter man fingern på en 1/5 av strängen får man den stora tersen (dur tersen) sätter man fingern på 1/6 av strängen får man moll terssen (den lilla tersen)

I stället kan man tänka sig skalan bygd utav halvtoner. Då ligger dur tersen på 4 halvtoner och moll tersen på 3 halvtoner.

Den tempererade tersen är lite "oren" i förhållande til den epimoriske ((n+1)/n=5/4) tersen. Detta kan vara en fördel. "Skorrandet" ii örat gör musiken mera intresant. För en jazz musiker är rena intervall (såsom kvarter och kvinter) tråkiga. Det roliga är disharmonierna, som skorrar i örat.

 

Man tänker sig ackord som terser staplade ovanpå varandra.

Dur ackordet består först av en stor ters, så en liten ters. Moll ackordet består av en liten ters plus en stor ters.

Varje tonart har tre grundackord. Gruntonen, Subdominanten och Dominanten. Subdominanten står till vänster i kvintcirkeln (har ett kors mindre) medans dominanten står till höger. (Har ett kors mera)

Dur Ackord

Grundtone Subdominant Dominant
C F G7
G C D7
D G A7
A D E7
E A H7
H E F#7
F#(=Gb) H C#7
Db Gb Ab7
Ab Db Eb7
Eb Ab Bb7
Bb Eb F7
F Bb C7

 

 

 

Durskalans ackord

Detta är det traditionella sättet att definiera dur skalans ackord.
Grundtone
Tonika (T)
Subdominant
(S)
Dominant
(D)

Paraleltoneart (mol)
(Tp)
(submediant)

Subdominant
parallel (Sp)
(supertonika)
vekseldominant
Molparallel (Dp)
(mediant)
C F G7 am dm em / E7
G C D7 em am hm / H7
D G A7 hm em f#m / F#7
A D E7 f#m hm c#m / C#7
E A H7 c#m f#m g#m/G#7
H E F#7 g#m c#m d#m/D#7
F#(=Gb) H C#7 ebm abm Bbm/Bbm7
Db Gb Ab7 Bbm ebm fm/F7
Ab Db Eb7 fm Bbm cm/C7
Eb Ab Bb7 cm fm G7
Bb Eb F7 gm cm D7
F Bb C7 dm gm A7

Alternativ uppställning för dur skalaens ackord

Man kan definiere akkordernes namn från fra det steg de har i skalan, under det att man använder romerska siffror I, II, III, IV, V, VI, VII för stegen.
I dette systemet heter dominanten fortfarande dominant, og subdominant heter subdominant därför att den ligger omedelbart under dominanten.

Subdominant parallel (Sp) kallas supertonika därför att den ligger ett skala steg över tonikaen. Dominant paralel (Dp) heter Mediant för att den befinner sig på tredje steget av skalan. Tonika Parallel (Tp) hedder submediant därför att den befinner sig en terts under tonikan. Subtonikaen heder den ackord, som ligger på sjunde steget av skalan. Det er vanligt att mediant akkorden anges som en dur septim ackord (Se mollskalaens ackorder för en förklaring). I praktiken är det g lättare att komma ihåg medianter än paralleltonarter när man står och spelar.

skala steg
Beteckning (1)
Beteckning
(2)
C-dur
G-dur
D-dur
A-dur
E-dur
H-dur
F#-dur
Db-dur
Ab-dur
Eb-dur
Bb-dur
F-dur
V
Dominant
D
G
D
A
E
H
F#
C#
Ab
Eb
Bb
F
C
IV
Subdominant
S
F
C
G
D
A
E
H
F#
C#
Ab
Eb
Bb
III
Mediant
Tp
Em E7
Hm
H7
F#m
F#7
C#m
C#7
G#m
G#7
D#m
D#7
Bbm
Bb7
Fm
F#7
Cm
C7
Gm
G7
Dm
D7
Am
A7
II
supertonika
Sp
Dm
Am
Em
Hm
F#m
C#m
Abm
Ebm
Bbm
Fm
Cm
Gm
I
Tonika (Grundton)
T
C
G
D
A
E
H
F# Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F
VII
Subtonika
Hø
F#ø
C#ø
G#ø
D#ø
A#ø
Fø
Cø
Gø
Dø
Aø
Eø
VI
Submediant (Tp=parallel)
Tp
Am
Em
Hm
F#m
C#m
Abm
Ebm
Bbm
Fm
Cm
Gm
Dm

Mollskalans ackord

I mollskalans ackord ligger parallel tonearten på medianten En liten ters över tonikan. Eftersom det finns minst 3 olika mollskalor brukar man att göra ackord översikten baserad på den naturlige moll och den harmoniska moll. I den Harmoniska moll er det 7. tonsteget en halv ton højd. När man tar en ackord från medianten kommer denna att innehålla grundtonens 7. steg som kvint. Det vill säga att mediantens ackord blir en ackord som består av 2 store terser.Dvs En +-ackord eller Aug-ackord. Subtonikaen kan antingen falla på den forhöjda 7-an (Harmonisk moll) Det blir härvid en halvformindskad ackord)

 

skala trin
Betegnelse (1)
Betegnelse
(2)
A-mol
E-mol
H-mol
F#-mol
C#-mol
Ab-mol
F#-dur
Db-dur
Ab-dur
Eb-dur
Bb-dur
F-dur
V
Dominant
D
G
D
A
E
H
F#
C#
Ab
Eb
Bb
F
C
IV
Subdominant
S
Dm
Am
Em
Hm
F#m
C#m
Abm
Ebm
Bbm
Fm
Cm
Gm
III
Mediant
Tp
C
C+
G
G+
D
D+
A
A+
E
E+
H
H+
F# Gb
F#+
Db
Db+
Ab
Ab+
Eb
Eb+
Bb
Bb+
F
F+
II
supertonika
Hø
F#ø
C#ø
G#ø
D#ø
A#ø
Fø
Cø
Gø
Dø
Aø
Eø
I
Tonika (Grundtone)
T
Am
Em
Hm
F#m
C#m
Abm
Ebm
Bbm
Fm
Cm
Gm
dm
VII
Subtonika
Dp
G#ø
G
D#ø
D
A#ø
A
Fø
E
Cø
H
Gø
F#
Dø
C#
Aø
Ab
Eø
Eb
Hø
Bb
F#ø
F
C#ø
C
VI
Submediant
Sp
F
C
G
D
A
E
H
F#
C#
Ab
Eb
Bb

 

 

 
   
   

 

top