Stråkens rörelse

Översikt | Nästa

Här ser du på film hur stråken går vinkelrät på strängarna.

Lägg märke till hur stråken går mitt imellan stallet och avslutningen av greppbrädan.

När man spelar mycket kraftigt, kommer stråken närmare stallet. När man spelar svagt går stråken närmare greppbrädan. Men i början skall du inte tänka på detta.

Försök att få stråken att gå så rakt som möjligt.

 

 

 

.

Den berömda tyska matemnatikern Helmholtz studerade hur en stråke alstrar ton. Du kan få förklaringen här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
top