Andra skalor

Översikt| Nästa |

Blues skalan

Hör blues skalan

Blues skalan startar med en liten ters. Den innehåller kvart tritonus, kvint och liten septim. Specielt den lilla tersen och tritonus är bra att använda i blues improvisationer.

starter med en lille terts.Så indeholder den kvart, tritonus, kvint og lille septim. Specielt den lille terts og tritonus er god at bruge i blues improvisationer. (tryk på knappen for at Höre blues skalan i C)

Altererad skala

Den altererede skala består af grundtonen, en halton över. Den stora och den lilla tersen. tritonus, liten sext og liten septim. Det finns flera sätt att tänka sig hur den altererade skalan har uppståt.

  • En dur skala där alla tonerna med undantag av grundtone är sänkta et halvt tonstteg
  • Den skala som uppstår på septim steget av en melodisk mollskala. (Om man har en melodisk C-moll och starater på H kommer skalan att uppstå)
  • Skalan kan beskrivas som sammansatt utav en dim-skala (nedre hälften) och en helton skala.

 

Hör den altererade skalan

Pentaton skala

Den pentatona skalan har inga halvtonsteg. Det finns flera olika pentatona skalor.

Hör pentaton (dur) skalan

Pentatona skalor används av naturfolk

Hör Pentaton (moll) skalan

Helton skalan

Heltonskalan består som namnet antyder enbart av hela tonsteg. Det finns 6 toner i en helton skala (oktaven undantagen). Skalan är symetrisk, och det finns enbart två stycken heltonskalor.

 

Hör heltone skalan

 

 

Dim-skalan

Dim skalan framkommer genom att man tar en dim skala, og så lägger man det ihop med et dim skala en halv ton över. Lägg märke til att det finns 8 toner i dim-skalan (9 toner om man räknar med oktaven) D.v.s. Det finns en tone mera i dim skalan än i andra skalor.

Hör dim skalan

 

 

 

 

 
   
   

 

Om du inte kan höra skalorne på dit system kan du öppna dem här

top