Notkurs

Lär dig noter!

Översikt | Starta med att lära noter | Nästa (toner och intervall)

Om du trykker på nästa för ovan, missar du denna fantastiska notkurs. Tryck i stället på länkarna, och du får en interaktiv översigt på noter.

När du klickar i bilderna kan du höra exemplen.

  1. Ton höjd och notsystem
  2. Notens längd
  3. Pauser och repriser
  4. Musik tecken