Stämning av fiolen

Översikt | Nästa

Rena toner och intervall

Håll musen över för att hörar:

E 660 Hz

A 440 Hz

D 293.33 Hz

G 195.55 Hz

Klicka på dessa länkar:

A-D-strengen
(inga svävningar)

D-G-strengen
(inga svävningar)

E-A strengen
(inga svävningar)

Tempererade toner och intervall

Håll musen över

E 659.26 Hz

A 440 Hz

D 293.66 Hz

G 196 Hz

Klicka:

A-D-strengen tempereret
(1.3 svävningar per sekund)

D-G-strengen tempereret
(2 svävningar per sekund)

E-A strengen tempereret
(0.8 svävningar per sekund)

Du kan få tonenen mera vidhållande

stop

Det är möjligt att du skal trykka stop flera gånger

MS IE browser: För musen över länken.

Andre browsare, klikka och ladda ner wav vilen som du sedan kan avspela.

Att använda stämmnings maskin

Fiolen är stämd i kvinter . Tonerna heter G, D, A, E. Du kan använda en stämmaskin (s.k. tuner) till att stämma fiolen. Man kan inte altid använda stämmaskin. När man är ute och spelar, är det oftast för mycket bakgrunds buller, till att man kan få stämmaskinen at fungera (det går visserligen bättre om du har kopplat en mikrofon, men ändå: Det är bra att kunna stämma fiolen på örat. Örat är oftast bättre än stämmaskinen som dessutom är stämd tempererat. På denna sidan kan du höra skillnaden på den tempererade stämningen och den rena stämningen.

 

Med lite övning kan du stämma din fiol renare, än du kan göra med en stämmaskin. Du kan höra tydliga svävningar när du stämmer fiolen. När du har stämt helt rent försvinner svävningarna. (Om du skall spela ihop med ett dragspel, kan det vara bra att kunna spela tempererat. Är du duktig kan du lära dig stämma tempererat på örat, genom at få en kännsla för svävningarna.)

 

här på hemsidan använder jeg 440Hz som kammarton. (Det är samma ton som de flesta muskprogram använder)

Hur man stämmer fiolen på örat

Stäm först A-strängen. Här kan man använda stämgaffel eller en annan referens. (Inte telefonen!! Den ger inte alltid ett rent 440Hz A, även om att det är nära) Därefter stämmer du D, och G-strängen till sist E-strängen.

Hvilken väg skall man vrida stämskruven

I början kan det vara svårt att veta vilket håll man skall skruva. Starta med att spela Blinka lilla stjärna. Den startar nämligen med en ren kvint. Du kan starta både på G-, D- och A-strängen.

Sedan stryker du på A- og D-sträng samtidigt, hvar du stämmer D-strängen. Stryk därefter G och D strängen ihop och sträm G-strängen. Stem därefter E-strängen på samma sätt. Det är viktigt att du stryker svagt så att trykket från stråken inte ändrar tonens höjd.

Man kan också lyssna på undertonerna, och dessas svävningar.

 

top