Att spela ihop

Översikt| Nästa

Om att härma

När du spelar ihop med andra männskor, så använd det, du lärde dig när du spelade ihop med skivor etc.: Lyssna på hur dom spelar, och försök att spela likadant. När ni har hittat varandra, kan du böjra dra musiken dit du önskar att den skall låta.

Når du så spelar sammen med andre mennesker, så brug det du har lært når du spelade med plader osv. Lyt til hvordan de spelar og prøv at spela ligesådan. Når man først har fundet hinanden, så kan man begynde at "trække" i en retning.

Om att ge

Föremålet med att spela ihop, är att man ger och tar. Om du inte kan göra musiken bättre med att spela med, varför spelar du då? Musiken blir inte bra av att alla står och försöker att härma varandra. Musik måste innehålla energi. Du skall ge energi till musiken när du spelar.

 

Om att hitta balancen

Det er skönt att spela ihop, när man både kan ge och ta.

 

 

 

At spela i en halv-cirkel

När spelmanslaget blir stort, ställer man sig antingen i en halvcirkel, eller mitt på dansgolvet. Står man i en halvcirkel och man är många, kommer man rätt långt från varandra. Ljudets hastighet är 330 m/s. Står man mera än 10 m från varandra börjar man kunna märka förseningen p.g.a. ljudets hastighet. Spelar man t.eks en polka med 150 slag i munuten kommer man på 15 meters avstånd at ha en halv sekstondels-nots skillnad i tid.

Et trick är att se på stråken på den som står längst borta och försöka att följa med denne. (Jag förutsätter att spelmanslaget inte har en dirigent, har man det, skall man naturligtvis se på denne i stället)

Detta trick kan man också använda även om man står tätt ihop. Armens rörelser vänder före stråken vänder. och om man skal spela riktigt tätt ihop, kan man upfatta sina medspelares mikrorytmiska förskjutningar på förhand, genom att titta på deras stråk-arm. Övningarna framför spegeln är tjänliga till detta förmål enär man inövar att titta på just stråkarmen och följer med i dennes rörelser. När du kan följa dina egna rörelser, kan du också följa andras.

 

 

 

Top

 

 

 

 

top