Melodi och strofer

1. strofen

 

Översikt | Forrige |Nästa

När du improviserar gör du faktiskt en ny melodi. Ett sätt att improvisera är att göra melodin inne i huvudet, och så spela den. Et tredje sätt är att sätta ihop små melodier som passar till ackorden - små strofenr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodien Variation
Første reprise      


Välg variation

1. strofen (fråga) 2. strofen (svar på 1.strofen) 1. strofen 2. strofen
3. strofen (fråga) 4. strofen (Svar på 3. strofen) 3. strofen (fråga) 4. strofen (svar på 3. strofen)
Anden Reprise      
5. strofen (fråga) 6. strofen (svar på 5.strofen) 5. strofen (fråga) 6. strofen (svar på 5.strofen)
7. strofen (fråga) 8. strofen (Svar på 7. strofen) 7. strofen (Svar på 3. strofen) 8. strofen (Svar på 7. strofen)
Hør Melodien Stop spil Hør hele variationen Spil Akkorder kun

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top