Kvint cirkeln

Översikt | Nästa

 

När man skal göra en enkel harmonisering av en melodi, använder man de ackord som ligger grann kvinter till den tonart som man spelar i.

  • Ackorden som startar på grundtonen heter Tonika
  • Dominanten ligger medsols
  • Subdominanten.ligger motsols i kvintcirkeln

Man får et kors mera (et b mindre) när man går ett steg medsols.

En fiol är stämd i kvinter. Det är därför lätt att byta till grantonrarten, man byter bara stäng.

 

Du kan vrida kvintcirkeln (genom at klicka här) och se hur ackorden ser ut på fiol .

 

 

 

 

 

 

 

 

   
top