Jazz musik och improvisation

Översikt | Jazz harmonisering | Nästa

Hur spelar man jazz?

De flest jazz orkestrar (men inte alla) spelar först igenom melodien en gång, därefter är det upp till varje musiker at improvisera över temat. Dvs. rytmgruppen spelar vidare medans man i tur och ordning spelar solo. Den som improviserar tar et valfritt antal genomspelningar av melodin. I långsammare melodier kan man dela genomspelningen upp så att man tar ett A-stykke eller ett B-stycke var. Improviserar man över en 12-takters blues är det å andra sidan vanligt att ta 3-4 genomspelningar til sin solo. Ut över New Orleans musiken, där man kan uppleva kollektiv improvisation, så kör man solo improvisation i mest jazz musik. Det vill säga att en stor del av orkestern håller tyst medans det blir improviserat. (Det kan vara svårt om man har sysslat med folkmusik att låta bli med att spela)

Det är upp till varje enskild musiker

  • om han vill improvisera över huvud taget
  • hur många genomspelningar han vill ta.

RIFF

Under det att en improviserar kan dom andra lägga några underliggande toner (s.k. riff) som man tar igen och igen. Det är viktigt att inte köra riff hela tiden utan bara som en förstärkning till musiken. Ofta kan man lägga ut riffet i flera stämmor. Några orkestrar planerar in sina riff, andra tar dom efter örat.

Salsa ostinat

I sydamerikansk salsa musik är det vanligt att lägga en ostinat, det vill säga en synkoperat melodistump som man repeterar igen och igen.

Bigband

Biggband musik är oftast arrangerad i flera stämmor, man kör inte så många solon, och man avtalar på förhand vem som skall ta ett solo.

Fyra mot fyra och två mot två

När man körfyra mot fyra varvar man improvisationen två stycken där varje improvisatör spelar 4 takter var. Två mot två kör man två takter i taget (det är lite svårare) Oftast kör man 4 mot 4 som avslutningen på en trumsolo.

 

Om att improvisera

Egentligen gäller bara en regel för improvisation.

  1. Det skall låta bra.

För att få det att låta bra är det en fördel om:

  • Man känner alla tonerna på sitt instrument, och kan spela fritt
  • Att man könner melodins ackord, kanske inte i detalj, men att man könner progressionen i huvuddrag, och man vet var man är.
  • Att man kan frsera rytmiskt

Hur man spelar sin solo

Det är naturligtvis individuellt hur man gör jazz musiken har många olika stilarter och individuella preferencer. Nedstående uppskrift passar inte in i alla.

Variera din intensitet och tonstyrka. Det är en god ide at starta försiktigt. Oftast övertager du efter en annans solo, och det kan vara en fördel att låta publiken klappa medans du lägger an til din solo. Några gånger kan det tvärt emot vara en fördel att fortsätta intensiteten från den tidigare solisten, men oftast är det inte så, bygg i stället upp din solo från början.

Byg solot upp som "frågor" och "svar". Korta strofer som står som logisk tes och antites, men med någon form för sammanhäng. Kom ihåg att ta pauser imellan varje strof. Publiken blir ofta trött på at höra dig bara spotta ut toner. Det är också en fördel för dig själv att hålla pauser, så du vet var du är någonstans.

Det viktigaste är att du vet var du är när genomspelningen är slut, så du slutar när du faktiskt skall sluta.

Lek med rytmik och med toner. Utvidga gärna harmonierna med alternativa skala, men se hela tiden till att du vet var du är i melodien, och förlora inte takten. Har du varit helt "ute" så träffa en ackordton precist, för att visa publiken att du har koll på situatuionen och du vet var du är. Gå inte längre ut än du klarar av.

Variera dit spel, det är flott om du kan göra några snabba tonföljder, men gör det inte hela tiden. Variera med långa toner. Repetera gärna en strof flera gånger. Kom ihåg att musik består till stor del av repetitioner. Man kan ofta köra samma strof valdigt länge varefter man gör en ganska liten ändring.

Fatt dig i korthet. Det är fåtalet som kan hålla 7 genomspelningar och vara interessanta hela vägen igenom. När du är färdig med första genomspelningen, skall du besluta om du vill fortsätta. Om din solo inte artar sig som den borde, är det bättre du slutar. Sannorlikheten att det rättar upp sig i andra genomspelningen är inte särskilt stor, ju längre du håller på för att hitta tråden, ju pinsammare blir det. Tänk på orkesterns helhet. Du är här för att bidraga, inte för att öva dig!!

Bevara kontakten med publiken när du spelar. Bevara också kontakten med de andra musikerna i orkestern. Du har lov att spela dig in i extas, men se till att komma tilbaka, visa att du har makten över din musik.

Uppbygg din solo så att du kan sluta med ett klimax (kanske följd av en avdämpad avslutning, om det passar ditt sinnelag bättre.

Kom ihåg att det är den sista tonen som publiken kommer ihåg. Det är ofta den dom klappar av.

Det är härligt när det lykkas, och salen bryter ut i ovationer. (Något som ofta händer om du behärskar ditt instrument, och du följer ovanstående uppskrift).

 

Jazz etiket

  • Fråga alltid om det är tillåtet att jamma innan du går upp på scenen
  • Se till att hela orkestern är eniga i detta
  • Om du går upp och jammar kolla efter om det är okej att jamma vidara. Många tycker det är okej att spela med ett nummer men inte att du sitter med hela kvällen.
  • Låt bli att spela i andra folks solon!! Var försiktig med at göra riff

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

top