Hur man lär sig improvisera

Översikt | Player med bra improvisations exempel | Flera improvisations exempel | Folkmusik improvisation | Nästa

Bästa sättet att lära sig improvisera, är att göra det. Men om du tillhör den majoritet av musiker som faktiskt måste öva sig, så kan det vara svårt att hitta en orkester som orkar höra på dina övningar timme efter timme, kväll efter kväll.

"Music minus one"

Förr i tiden (före PC'ns tid) brukade man rekomendera Jamey Aebersolds Play-along skivor.

I dag är bästa rådet att köpa:

Band in a Box

Med Band in a box kan du lätt lägga ackordprogressioner in, som du kan öva dig på.

Denna kursen

Jag har använt Band in a Box, til att göra ett antal exempel som du kan köra i din browser. Detta är ett gott ställe att starta, om du inte vill invistera i Band in a box. Tyvärr funkar playeren enbart i Microsoft Ineternät explor, det finns en alternativ player här som kan användas på andra operativsystem och med andra browsere.

Jazz melodier, Blues och skalor

Playeren är uppsat med olika övningar

 • Blues Excersicse
  • Detta är den gända blues rundgången som du kan öva dig på i olika tonarter
 • Blues Examples
  • Här är inspelat några lätta grund-riff som kan användas när man skal börja att improvisera
 • Scale Exercises
  • Skala övningar efter II-V-I prinicipte, Tråkiga men effektiva när man vill lära sig att improvisera
 • Jazz Examples
  • Ett par jazz standarder som är lätta att improvisera över Först kommer melodin en gång härefter är det fritt att improvisera
 • Jaxzz No melody
  • Samma som ovan fast helt utan melodier

 

Playeren kan spela långsammare (Funkar enbart med Internät Explorer)

Om detta inte funkar kan du prøva denna länk

Övnings skalor

Öva dig på jazz skalor. Det är tråkigt men effektivt.

När du övar på jazzskalorna kommer du igenom alla tonarter, och du får en känsla för vilka toner som hör i hop med vilka ackord.
Övningarna är uppbygda efter II - V - I progressionen, som är otroligt vanlig i jazzmusik.
Fördelen med at öva sig på skalor är att du kommer igenom alla tonerna på ditt instrument, och du gör det på ett organiserat sätt. Dina fingrar "lär sig" vilka skalor som hör ihop. Gör dig själv den tjänsten att du kör igenom skalorna 5-10 minuter om dagen i ett par månader. Om det blir för mycket, så tag 10 minuter skalövning om veckan i et halvår. Efter detta kommer du att kunna improvisera som en dröm, tro mig, det hjälper på din. II-V-I progressionen är väldigt vanlig i Jazz, når du övar dig ihop med playeren kommer du at lyssna till akkorden i bakgrunden och efter et tag, så vänjer dina fingrar sig att när dom hör detta akkord, så spelar dom innanför denna skala.

 

Jag kan kraftigt rekomendera

 • Med A/B funktionen kan du utvälga en tonart och enbart spela denna intills den "sitter"
 • Att sätta ner takten med hastighetsfunktionen i playeren
 • amtidgt som man spelar skalan så övar man sig rytmiskt. Försök att göra skalorna interessanta att lysatna på (främst för dig själv) Genom att spela dom precist, försök att ge dom olika rytmisk utryck (utan att ändra takten).
 • Övningarna är ganska långa, du behöver inte att gå det hela igenom. Stoppa gärna genom efter ett par genomspelingar. Det skall inte vare tråkgit at öva sig.

 

Lyssna på en massa musik

Köp en massa skivor/CD'er med jazz musik, og øva dig tillsammans med musiken. Lägg specielt märke til fraseringar.

Et lite otraditionellt råd är att öva sig tillsammans med radion. Om du gör det, kommer du att lära dig att snabbt hitta ackord i melodien.

Starta enkelt - öva in enkla fraser

Starta enkelt. Lär dig ett enkelt riff, det vill säga några få toner. Öva dig på frasering, och öva dig gärna på det samma riffet i olika tonarter. När du övar dig tillsammans med Band in a Box (eller Aebersold) så starta med bara en ton. Ta en ton som passar in i ackorden, och försök göra några fraseringar och synkoper. (Synkop betyder förskutning av den starka taktdelen t.ex. när man kommer på tonen ett och.

Öva dig på triolisering. För det mesta när man spelar åttondelar i jazz spelar man inte de två åttondeelarna lika långa.

Efter att ha lärt dig spela rytmiskt med en ton, försök med två och tre toner. Kör de tonerna som hör till ackorden, som du spelar över.

 

Utvidga grundskalan med spännande toner

Spela moll tersen i en dur ackord. Tritonus tonen (den tonen som ligger mellan kvart och kvint) är också en bra ton till att få fram en bluesy ljud. Bliv gradvis friare i förhållande till de ackord som du spelar.

Lyssna till andra musikere. Det är bättre (och snabbare) att lära sig ett riff eller en passage, än at lära sig en hel solo. Tag det bästa från de bästa. Det finns ingen som tycker att det är interssant när du kopierar en originalsolo, men om du kana lägga in strofer i din solo som folk känner igen, då är det en annan sak, då spelar du bra!

Öva dig på melodierna, dom får du använding för. När man skall öva sig så skall man repetera samma sak om och om igen. jazzmelodier innehåller många fina strofer som du kan lära dig. Starta långsamt för att suckesivt sätta upp farten. På så vis lär du dig att bli säker på att spela på det mest effektiva sättet.

player for musicians

Playeren har olika afdelingar. Första listan ger kategorier, emendan andra listan ger olika eksempel. En prik följer med i noten så att man kan orientera sig. På "Player speed" sätter du hastigheten långsammare (du kan ¨van använda 5 för halv hastighet och 1 för full hastighet (6,7,8,9 ger 60%,70%,80%,90% på dit PC-keyboard ) Med A och B knappen kan du sätta en ring så att du kan öva dig på enbart ett par takter.

 

Jazz skala övning i II - V- I Mönstret är en otrolig hjælp för att lära alla toner och alla skalor på ditt instrument, det gör det mycket lättare att improvisera, dessutom vänjer man sig till hvilka toner som hör ihop med vilka akkord om man kör skalorna ofta. Fördelen med att öva skalor är att genom att öva samma sak dag efter dag, så blir man bättre. Överdriv inte skala-övandet 5-10 minuter är nog.

 

Du kan downloada playeren


ladda ner playeren till din egen PC, så att du kan spela dina egna melodier långsamt

Här är hur man sätter up Playeren

 

 

 

Översigt över olika improvisationövningar:

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top