Om at använda playeren

Oversigt | Playeren | Om grepptabellen | Ladda ner playeren | Nästa

Med playeren kan du spela melodierna långsammare, och du kan spela en strof i taget,

När man skall lära sig spela är det mycket viktigt att man tar små steg

Försök aldrig att lära för mycket åt gången

Lär dig först att spela melodien långsamt

Lär dig få takter i taget

Playeren är ideell när du skall lära dig spela

Tryck på "A" sendan "B" när var du vill, så kan du öva enbart ett par takter. Sätt ned hastighetn med hastighets funktionen. (+ eller minus eller klikka på skjutaren)

Man kan antingena använda knapparna, eller lära sig "shortcut" på dit keyboard. Det är klart at det är enklast att lära sig shortcut, när man står med fiolen i handen, är det lättare att trykka på en bokstav.

Att spela långsammare är bra när man övar.

1= 100% hastighet

5=50% hastighet

6=60% hastighet

(Se härunder)

Använd "+" och "-" För at köra fortare/Långsammare, du kan också klicka på hastighests linialen

Klicka på melodien i listan för att starta

A/B funktionen gör att du kan spela en liten del af melodien i ring. Det är ett effektivt sätt att lära sig. Håll musen över en knapp,och du kan se hur du kan ersätta tryck på knappen med at du trykker på det keyboard i stället.
   

 

top

FH Player en underbar upfinning när man skall lära sig spela

Gå till FH Playeren

Här finner du ett utval av fina melodier, som du kan öva in.

Klikka på en i listan, och den börjar spela

Klikka på minus för att spela långsammare

klicka på A och B för att öva enbart ett par takter i ring. Du kan också andvända ditt keyboard och trycka på A och B.

Start med ABC visen, derefter kan du vælge de melodier du synes.

Ved at trykke på minus (-) vil du kunne spille melodierne langsommere, det er muligt at gå ned til halvt tempo ( men ikke længere) svarende til at du trykker på minus 5 gange.

Det anbefales kraftigt at

  1. Spille melodierne sammen med computeren
  2. Starte med at spille en strofer ad gangen ved hjælp af A/B funktionen
  3. Spille melodierne meget langsomt i starten for så gradvis at for så at spille dem hurtigere.

 

Keyboard shortcut

Om playeren
Shortcut Funktion
     - (minus knapp) långsammare (10%)
     + (pluss knapp) snabbare (10%)
     1 (etta) normal hastighet (100%)
A Sätt A-punkt för att spela et par takter i ring
B Sätt B punkt för att sluta ringen
R Gå till A-punkt (Gå til starten utav ringen)
T Gå till B-punkt
F Gå forbi B-punkt (så att du kan göra en "större ring")
H Reset A/B funktionen (spela hela melodien)
P Spil / Paus
S Starta från början
M Nästa melodi
Z Förra melodin
N Sätt prik i noten (funkar enbart om du har laddat ner playeren på din egen dator)
Q Starta från början med prik - mostvaras inte af någon knapp)
W Spara prik inspelning (funkar enbart på dine egen hård disk)
2 Enbart andra stämman
3 Enbart första stämman

 

Du kan också använda knapparna, håll musen över knappen och funktionen är beskriven.

 

 

 

 

 

 

Ladda ner playeren

Du har säkert massor med mp3 filer på din egen dator, om inte. Lär dig at "rippa" mp3 från dina CD-er. Windows Media player kan göra det för dig.

För at komma igån med playeren på din egen dator, måste du först läsa in alla ljudfiler, det kan vara lite knepigt. Läs i hjälpen hur man gör.

 

 

t. Läs hjälpen hur man gör

Ladda ner playeren här