Kyrkotonarterna

Översikt | Nästa

 

Kyrkotonarterna har namn efter grekiska folkslag. Namnen på skalorna fanns i antiken, men de indikerade några andra skalor än i dag. Förväxlingen berodde förmodligen på att vi räknar skalor nerifrån. Grekerna började altid på högsta tonen i en skala.

Navn Starsteg i Durskalaen Starton i C-dur Kommentar
Dur
1
C
Som kyrkotonart heter dur-skalan: Ionisk skala
Dorisk
2.
D
Moll-aktig, 6. steget höjt, används mycket i jazz musik
Frygisk
3
E
Moll-aktig sänkt 2. steg
Lydisk
4
F
Dur-aktig forhøjet 4. steg

Mixolydisk

5
G
Dur-aktig, saknar ledtonen, används mycket i jazz musik
Moll
6
A
Som kyirkotonart kallad Æolisk
Lokrisk
7
H
Denna tonart är konstgjord, uppfunnen på 1900-talet.

Du kan se hur man tar skalorna i fiol finger tabellen og välg avancerat og välg därefter Dorisk, Frygisk, Lydisk eller Mixolydisk i Dur/mol menyn.

top