Flera råd för att lära sig att improvisera

Översikt | Nästa

 

Var uppmärksam på harmoniföljder - lär dig att veta var du är någon stans i melodin

Det viktigaste av alt i en improvisation är att veta var man är i melodin. Det är ganska pinsamt att göra en flott avsluting 4 takter innan melodien är färdig. (eller ännu värre 5 takter efter så komp-gruppen måste spela nästan hela melodien igenom ensammen innan nästa solist kan starta.

Man kan räkna takterna. Ett sätt att räkna takterna är att räkna slagen, men ersätta 1-an med takt numret:

1.2.3.4.2.2.3.4.3.2.3.4.4.2.3.4.5.2.3.4.6.2.3.4.7.2.3.4.8.2.3.4 osv.

Ännu bättre är det att ha en indre känsla för ackordföljden. (så slipper man också att räkna)

Man kan också nynna melodin inom sig ( men så kommer man att spela tvåstämmigt med sig själv, och det är rätt jobbigt!)

 

Lär dig startfraser

Det kan vara svårt att starta sin improvisation. Ett par startfraser kan vara bra att ha "på lager".

Lär dig slutfraser

Det finns inget värre än att höra en musiker som inte kan sluta. Lär dig ett par knep att sluta din improvisation. De flesta melodier slutas med en kadans eller åtminstone en dominant ackord, som leder över i grundtonen. Lär dig ett par standard fraser som ger ett flott slut.

Ett annat gott råd är att sluta inte med grundtonen, men dominant-tonen som ligger en kvart under grundtonen.

 

Var opmärksam på din egen rytmiska känsla

Var uppmärksam var du lägger din rytmik. Hur kan jag göra min rytmik mera interssant? När ligger jag "på" rytmen, när ligger jag brevid. Prova olika betoningar och synkoperingar.

 

Hur man gömmer sin osäkerhet

En gammal kommunalpolitiker skulle en gång ge ett råd til en yngre kollega som just hadde kommit in vid ett nyval. "Kom ihåg att om du blir osäker, så höj rösten och verka bestämd". Råde gäller också (i överförd betydelse) inom improvisation.

 

Uppbyg intesiteten i din solo

Tänk på hur du uppbygger intensiteten i din solo. Om du vräker på från början, hur kan du nå ännu högre upp? En god ide är att starta med rätt låg intensitet, för att kunna uppbygga intensiteten. Även om du tillåter dig själv att komme i extas, skiall du bevara kontrollen. På slutet kan det vara bra tt gå ner lite grann i intensitet, för att göra plats till nästa musikers improvisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top