Ackord progressioner

Översikt| Nästa

Här följer en listining av de vanligaste ackordprogressionerna.

Dominant | Kadence | II -V - I | Vamp | Fulständig Kvintsekvens | Blues | Tersgång | Besvikande kandence | Tritonus substitution

 

 

Bara dominant och tonika

 

Den vanligaste ackord följden är när dominanten följs av tonikan. Många folkmusikmelodier blir harmonserade enbart med dominant och tonika.

 

Exempel D-dur (Klicka på länken för att höra)

D- D - A - D

med rommerska siffror

I - V - I

 

Kadens

Kadens betyder avslutning.

En typisk kadens är Tonika-Subdominant-Dominant-Tonika. Den används till att avsluta många melodier. Men det finns också en del melodier der är harmoniceret över kadensen. (T.ex. Gärdebylåten)

Exempel (Klik for at høre)

D - G - A7 - D

med rommerska siffror

I - IV - V - I

Det är vanligt att lägga en 7-a på dominanten.

 

II - V - I

D - em - A7 - D

Detta är en av de så kallade kvint progressionerna, som uppstår genom att man går en kvint baklänges.

Detta är en väldigt vanlig progression innanfär jazz. Andra exempel är Pippi Långstrump.

. Du kan öva dig här på dessa progressioner.

Vamp

Här har vi utvidgat kvintprogressionen et steg.

I - VI - II - V - I

f.eks.

C - am - dm - G7 - C - am - dm - G7

Exempel Elefantens vaggvisa, Where have all the flowers gone. Psalmen: Härlig är jorden.

 

Udvidet Vamp

Här har vi utvidgat kvint-sekvensen med ytterligare ett steg. Vi starter på mediant-ackorden (=Dominant paralell - Dp).

I - III - VI - II - V - I

f.eks (klik på link for at høre)

C - em - am - dm - G7 - C

Fuldständig kvintsekvens

I - IV - VII - III - VI - II - V - I

Dur

C - F- hmø - em - am - dm - G7 - C

mol:

am - dm - G - C - F- hmø - E7 - am

Den fullständiga kvintsekvensen medtar skalans 7 ackord. Den kan användas både i dur och i moll. I Dur blir 7-de stegs ackordet en förminskad ackord. Den fullständiga kvintsekvensen är vanlig i klassisk musik. Den förekommer också i en del evergreens som är skrivna över sekvensen.

Exempel:

Autumn Leaves

(gm) | Cm | F7 | Bb | Eb | am7b5 | D7 | Gm

All the things you are.

| Fm | Bbm | Eb | Ab | Db | G7 | C |

Blues

12 takts blues är en av de vanligaste ackord progressionerna. Lägg märke till hur man leker med II-V ackorden i jazz versionerna.

 

Den enklaste

| C | C | C | C |

| F | F | C | C |

| G| G| C | C |

Blues no 2

| C | F | C | C7 |

| F | F | C | C |

| G| G| C | dm7 G7 |

Blues no 3

| C | F7 | C7 | C9 |

| F7 | F7 | C | em7 A7 |

| dm7 G7|dm7 G7| C | dm7 G7 |

Jazz blue Mol

| Cm | Cm | Cm | Cm |

| Fm | Fm | Cm | Cm |

| Ab9b5 | G7| Cm | Cm |

Jazz blues 2

| C | F F#dim| C7 | C7 |

| F7 | F7 | C | em A7|

| dm7 | G7| C A7 | dm7 G7 |

Jazz blues 3

| C | bm7b5 E7| am7 D7 | gm7 C7|

| F7 | fm Bb7 | em | Ebm Ab7|

| dm| G7 | C7 | dm G7|

     
     

 

Tertsgang

Om man rär sig en ters upp eller ner, kommer man att ha två toner gemensamt med den ackord som man kommer från. Detta ger en god sammanhäng mellan ackord som har indbördes ters avstånd.

 

T.ex. denna Beatles strof från "All my loving"

F | dm | Bb | gm | Eb |

Besvikande kadence

Besvikningen ligger i att man ersätter grundtonen med parralelltonarten (moll)

C | F | G7 | am |

Tritonus substitution

De "interessanta" tonerna i en ackord är 7-an och tersen. Det är de tonerna, som ger spänning.

Om vi tar den accord som ligger 3 heltoner äver en 7-a acckord, så kommer 7-an och tersen att ha bytt plats:

exempel

i C7 hetter tersen E och 7-an Bb

i F#7 heter tersen Bb och 7-an E

Intervallet som är 3 hela toner kallas också tritonus. Det är det intervall som ligger mellan kvarten och kvinten. På medeltiden kallade man det jävulens intervall, och det var förbjudet att spela det.

Genom att ersätta ett ackord med ett ackord som ligger på tritonus avstånd, kan man göra några fina basnergångar. I exemplet har vi ersatt i en vamp och gjort en s.k. maskerad vamp, där man har gjort en mediant subistitution på första ackorden, tritonus substitution på andra och fjärde ackordet. Detta ger en fin kromatisk nergång i basen.

 

Exemplet spelas samlet två gånger

| F    | dm  | gm  | C7  |

| am7 | Ab9 | gm7 | Gb9 |

 

   

 

 

   

 

   
     

 

top