Starta med at stryka på lösa strängar

Översikt | Nästa

Du är nu klar att börja spela

Vi startar med att enbart använda höger hand. Det är lättast att lära sig något nytt, om man koncentrerar sig om att enbart göra en ting i sänder.

Stryk långsamt på de lösa strängarna. Använd spegeln. Checka att stråken rör sig vinkelrätt över strängarna. Stråkan skall hela tiden ligga precis mitt imellan greppbrädans slut och stallet.

Gör korta och långa toner. Försök at stryka enbart med övre hälften av stråken. Därefter stryker du enbart med nedre h¨lften. Försök att stryka enbart på mitten också.

Du kan lika gärna spela rytmiskt från början. Det är roligare när man spelar med rytm.

Öva dig på lösa strängar minst 2 minuter per dag i början.

Kom ihåg att repetera övningen på lösa strängar ibland även när du har kommit vidare.

Lär dig att få en god ton, genom att se, höra och göra på rätt sätt

Känn efter att du får en god ton. Lägg märke till i spegeln att man får god ton när man stråken går lätt och avslappat, och när stråken går vinkelrätt över strängarna.

Kom ihåg: I grund och botten kan ingen annan en du lära dig att spela fiol.

 

 

 

Nästa

 
top