Översikt | Nästa

Förklaring

Kvint cirkel
C
G
D
A
E
H
F#
Db
Ab
Eb
Bb
F

Moll

Grundton

Tonika

Subdominant

Dominant

Tonika Paralell (Moll)
Subdominant Paralell (Moll)
Dominant Paralell (ofta dur)
Klicka på grund tonarten (=Tonika).


Välj melodi.
Klicka i kvint cirkeln för att ändra tonart.

 

top