Jazz harmonik teori

Översikt| Nästa | Om at spela jazz

Jazz er rytmisk musik

Jazz är först och främst rytmisk musik. Det är därför fel at studera jazz uteslutande från ett harmoniskt grundlag. Den rikgtiga tillgången till jazz får du genom att lyssna och spela.

 

Jazzens utveckling

Liksom den klassiska musiken så har jazzen upplevet en liknande utvikling i det århundrade den har existerat.

Den klassiska musiken startade med peontaton musik, som blev til 3-klanger harmonier på medeltiden, som blev till 4-klangs harmonier på 1700-talet, som blev 5 klanger på 18-tallet fär att bli 12-tons harmonik på 1900-talet

Den tidliga bluesen var pentaton, blev till 3-klangsmusik. 1920-talets New Orleans musik var baserad på 4-klanger. Bebop-musiken använder 5-klanger på 40-talet. På 1960-talet kommer modernjazzens 12-tons musik och modala klanger.

Blues musiken

Jazzen startede med naturfolks pentatone skalor, kryddat med blå toner, d.v.s toner som inte riktigt fanns i vår västliga skala. Det finns blå toner mellan den lilla och den stora tersen., det fins blå toner omkring tritonus.

Ackordskemaet kör över 12 takter, (Noterad i F-dur)

F Bb F F7
Bb Bb F F
C C F C7

Der finns många variationer av Blues, akkord skemaet kan varieres på många olika sätt. Nedstående exempel kommer från Charlie Parkers "Blues for Alice".

Fmaj7
Em7b5  A7b9
dm7  G7
cm7 F7
Bb7
Bbm7  Eb7
am7 D7
abm7 Db7
gm7 
C7
F Dm7
Gm7 C7

 

Träna dig på olika blues progressioner och skala övningar

Enkla blues riff exempel

 

 

 
   
   

 

top