Ackordspel på fiol

Översikt | Nästa |

Detta är en beskrivning av hur man använder nästa sida.

At "kasta gödsel" (kaste skidt)

Om man i sammanspel vill ge lite extra til en melodi, kan man "kasta gödsel på melodin (Danskt uttryck)". Det vill säga kompa på fiolen. Det gäller att känna igen ackorden. Det är ofta lättare att höra sig sig fram till ackordet, än det är att höra sig till själva melodien.

Nästa sidan

nästa sida kan man se exempel på olika fingersättningar, som kan användas, när man vill göra ackord.

 

klicka på Opt 1 eller Opt 2...Opt 5 för att få olika omvändingar af ackordet.

Brevid ackorden, finner du olika förslag til "gödselkastning". Listan av förslag är inte fullständig, det finns flera möjligheter. Du kan i grepptabellen se alla möjligheter genom at välja "Avancerad" för därefter att välja "treklang" under menyn Ackord/skala.

Exempel

Genom at klicka på listan i nedra hörnet kan du höra typisk gödselkastning i:

  • Hopsa
  • Polka
    • första reprisen efterslag
    • andra reprisen Taa-tate rytm
  • Vals
    • efterslag på 2 och 3

Hur kommer man på vilken tonart, man spelar i?

Om man har noterna framför sig, kan man ofta se det, för att melodien övervägande rör sig på det toner som ingår i ackorden. Om du dessutom har noter med ackorden nerskrivet, är det ännu enklare.

Konsten är att höra ackorden i en melodi!

Det är något man kan träna upp.

 

grundton
ters
kvint

färgkod på dubbelgrepp sidan

 

Lista över ackord

 

Grundton Subdominant Dominant Paraleltonart (moll) mollsubdominant vekseldominant
C F G7 am dm E7
G C D7 em am H7
D G A7 hm em F#7
A D E7 f#m hm C#7
E A H7 c#m f#m G#7
H E F#7 g#m c#m D#7
F#(=Gb) H C#7 ebm abm Bbm7
Db Gb Ab7 Bbm ebm F7
Ab Db Eb7 fm Bbm C7
Eb Ab Bb7 cm fm G7
Bb Eb F7 gm cm D7
F Bb C7 dm gm A7

 

övningar i I-II-V7 progressionen.

 

 
   
   

 

top