At spela rent (2)

Översikt | Nästa

Om intervaller | Mere om intervaller | Endnu mere teori | Interval Översikt | Stemme maskine

Jämför med lösa strängar

När du spelar fiol i början, kommer du typiskt att spela i tonarter, som är enkla att spela såsom G, D, A, og C-dur. I dessa tonarter kan man stor sett spela alla toner tillsammans med en lös sträng, och det ger et förnuftigt intervall. Du behöver altså inga hjälpmedel för att lära dig dessa toner. Du skall bara veta att de intervaller du finner på detta sätt är rena, och inte tempererade. Skillnaden är inte så stor, men det finns en skillnad.

 


 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top