Två-finger polskan

Översikt | Nästa

 

Spela melodien | Stoppa melodien

Du kan nöja dig med att hålla musen över länkarna för att starta och stoppa melodien.

Fördelen med tvåfinger polskan är att man enbart använder första (pekfingern) och tredje (långfingern)

 

 

 

 

 

Symbolerna uppstråk och nedstråk

Med nedstråk stryker du mot spetsen av stråken.

Lär dig noter här

 

 

 

 
top