Att spela i läge

Overview | Nästa

Genom att flytta första fingern högre upp på grepbrädan spelar du i läge. Det kallas andra läget när första fingern intar andra fingerns plats. 3. lägaet när första fingern intar 3dje fingerns plats osv.. I grepptabellen kan du se hur du skall hålla fingrarna i högre lägen i olika tonarter. (klicka på avancerat för att se det.)

Hur man lär sig att spela i position

Starta med at öva 3dje läget.

Man tränar lägeväxling genom at liksom glida upp. I början hör man glidingen efterhand kan man göra glisandot så snabbt att det inte hörs. Man kan skifta fingrar när man glider upp. om man skall upp till en lägre finger än den man spelar, skiftar fingern före man når den position som man skall sluta på. Det är en god ide att använda stämmaskin, när man övar lägeväxling så att man får checkat om man hamnar rätt. Det är lätt att i början lära sig in en fel ton. Med stämmaskinen ungår du att inöva falska toner.

Halvläge

I några melodier är det en fördela att gå ner i halvläge. D.v.s. att man t.ex. tar H-et på A-strängen med andra fingern, medans Bb-et blir taget med första fingern.

Ett exempel är Den lange sekstur

 

 

 

 

 

 
top