Att spela rent

Översikt | Nästa

Om intervall | Mere om intervall | Ännu mera teori | Interval översikt | Stemm maskin

Att intonera

När man spelar fiol är det viktigt att intonera. Om man inte sätter fingern på det rätta stället, kommer man att spela falskt. Det är viktigt att man kan höra sig fram. Man kan träna upp sitt gehör. Några människor har lättare än andra, men alla kan träna upp gehöret.

Det finns ett antal olika intervall som utgår antingen från naturtoner eller från den tempererade skalan. Liksom man kan träna sig i att spela rent, så kan man också träna sig till at spela falskt. Olika kulturer har olika intervall som dom tycker dom låter bra. Några intervaller sammanfaller med naturtonerna, men inte alla. När man spelar ensammen eller två fioler, kan det vara kul at leka med dom ålderdomliga intervallen, att spela efter naturtonerna. Men när man spelar många instrument ihop och några av dessa instrument är tempererade, då måste man spela tempererat. De stämmaskiner som man kan köpa är stämda efter den tempererade skalan.

 


Att använd en stämmaskin (tuner)för att lära sig spela tempererat.

Jag kan rekommendera att köpa en stämmaskin, för att in imellan checka att du spelar rent. Detta är för att försäkra dig om at du inte inlär falska toner. Så kan du lära att spela alla i alla 12 tonarter och du kan spela ihop med dragspel och piano.

Det krävs lite övning att spela med en tuner. Det bästa är om du har koplat någon form av mikrofon eller pickup på fiolen, så att tuneren lättare och snabbare fångar tonen, och visar om du spelat rätt. Det går inte att fånga alla toner, man måste stoppa upp och spela samma ton ett tag, innan tunerne kan "hänga med".

 

 

 

 

 

top