Harmonilära

Översikt | Nästa

 

Harmonilära kursen inehåller

 

 

Notkursen är ett kortfattad beskriving av hur noter fungerar.

Med Tonintervallernas upppbygnad har jag försökt förklara varför att musik är musik. M. a. o. hur musiken funkar rent fysiskt. Varför vi upplever vissa intervaller som vackrare än andra osv.

De gamla grekerna skattade harmoniläran mycket högt. Man ansåg att musikalisk harmoni var grundlaget för mänskligt välbefinnande! Man menade till och med att man kunde förstå himlavalvet och planeternas rörelser utifrån musikalisk harmonilära! I harmonilära historik kan du höra hur skalorna lät på den tiden (enligt de beskrivelser som har överlevt 2000 år)

Tonintervallens uppbygnand och harmonilära historik är mest för den interesserade som vill fördjupa sig i musik teori. Om du inte är intersserad i matte och historia men bara vill lära lite harmonilära kan du tryggt hoppa vidare till Ackord och ackordsekvens. Här kan du höra hur de olika ackorden låter, och hur de vanligaste ackord sekvenserna låter.

I Olika skalor kan man höra moll-kalor, dim salor osv. Andra stämman talar kort om hur man gör en andra stämma.

Jazz harmoni, nämner kort hur jazz harmonien har utvecklat sig.

 
   
top