Tores Schottish

Översikt | Förra |Nästa

Klicka på länkarna för att höra olika variationer av Tores Schottish..Du kan höra hela melodin, eller enbart ackorden här
Det är naturligtvis inte nödvändigt att du lär dig dessa exempel. Exemplena är gjorda för dig som tycker att det är svårt att komma igång med att improvisera, och gärna vill ha litte "mellanävningar." Kom ihåg att lära en solo utatill, är inte det samma som att lära sig improvisera.

Stoppa musiken genom att klicka här

1) enbart grundtonen 2) Grudnton och ters 3) Treklang 4) Treklang plus 7-a i dominanten 5) I stället för att spela olika toner kan man hitta dom samma ton som passar i flera ackord Skala övning över Tores Schottish ackord (II-V-I i D)
6) Melodin 7) 2. stemma 8) Utan melodi 9) Improvisation över melodin 10) Computer gjord improvisation (bluegrass stil) 11) en annan solo Calypso stil

Om din browser inte kan spela melodierne, kan du downloade midifilerne här.

Visa en röd prick i takt med musiken (Om den röda pricken: det är närmast omöjligt att synkronisera du kan klikca på noten eller här för att få pricken att skippa ett taktslag
klicka här ifall pricken har kommit före | kklicka här för att gå till början av reprisen

Starta med att hitta grundtonen

Det vill säga att när det står en D-ackord, så spelar du D, står det A så spelar du A står det em spelar du E.

Øva dig på att spela rytmiskt

Det är rätt tråkigt att spela grundtonen. Öva på olika rytmer, gärna synkoperingar och trioliserade åttondelar.

Hitta tersen

Tersen är bra att känna när man improviserar, det är den som ger karrektären dur eller moll.

Hitta kvinten

När du vet var grundtonen tersen och kvinten ligger, så kan du treklangen som hör till akorden.

Hitta 7-an

I dominant ackordet hör den lilla septimen med. Det vill säga G-et i A-dur.

När du har spelat alla exemplen i första radenovan, kan du börja ta flera toner med.

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

top