Molltonarter

Översikt| Nästa |

Harmonisk, melodisk og naturlig og dorisk moll

Det finns många olika mollskalor. Exemplen är med utgångspunkt i D. (D-moll är vanlig i svensk spelmansmusik)

 

Naturlig moll

Hör Naturlig moll

Den naturliga moll som framkommer genom at man spelar på pianots vita tangenter när gruntonen är A. Naturlig moll är inte särskilt vanlig.

fremkommer ved at man spelar på klaverets hvide tangenter når man starter fra tonen A, er ikke så almindelig

 

Harmonisk moll

Hör Harmonisk moll

Det är vanligt at man förhöjer sjunde tonen. Man får härvid ett och ett halvt tonsteg mellan 6te och 7nde tonen. Harmonisk moll används ofta i svensk låt-tradition.

 

Melodisk moll

Hör Melodisk moll

Här är både 6te och 7nde ton förhöjd. Det finns en tradtion att när man spelar skalor så spelar man naturlig moll när man spelar skalan neråt.

 

 

Dorisk moll

Hör Dorisk moll

Den doriske toneskala är en utaf kyrkotonearterna. Den kan bildas på ett piano genom att spela en skala på de vita tangenterna startande från tonen D. Man använder för det mesta dorisk moll när man improviserar över en moll ackord i jazz musik.

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

top