Om grepptabellen

(Beskrivning av hur man använder nästa sida)

Översikt | Nästa

På nästa sida kan du se hur man håller vänsterhanden i olika tonarter. Du kan klicka på tonerna och höra dom. Siden er script baserad.

Förklaring av nästa sidas möjligheter:

Genom att välja olika tonarter på listan kan du se hur fingrarna hålls på fiolen.

En fiol är stämd i kvinter. Därför kommer greppen att likna varandra när du går genom kvint-cirklen.

Prova att klicka på tonarten, varefter du kan använda pilknapparna på ditt keyboard och se hur det ändrar sig genom kvintcirkeln.

Grundtonen är markerad med en rund ring på greppbrädan. De andra fingrarna är grå.. Nummret i cirkeln motsvararl den fingern som du skall använda. (Pekfingeret är 1, långfingern er 2, ringfingern är 3 og lillfingern är 4)

Hör skalan / övnings-skala

Genom att slå på "hör skala" kan du höra skalan som hör till den tonarten som du har valt.

Övnings skalan är en 9-a ackord. den går upp som skala och ner som ackord. Det er en bra sätt att öva skalor på, under det att du får övat dig i båda skalor och treklanger. Det finns flera liknande skala-övningar här.

Lär noter

Ved at flytta musen över fingrarna. Kan du se den tilhörande not flytta sig med musens rörelser. Du kan ochså flytta musen över noten, och noten flyttar sig med musen, och fingern blir röd på greppbrädan.

Genom at klicka på noten kan du höra noten bli spelad. Du kan också klicka på fingern och höra tonen. Noten låter ganska länge, om du klickar igen slutar noten att spela. Det finns också ett markerat ställe där du kan få noten att sluta att spela, bara genom att hålla musen där.

När du har klickat på en not så rör den sig inte, ända tills du klickar igen.

Du kan lära dig mera om noter här

 

Avancerede instillinger

Klicka i rutan "avancerad", så får du flera inställningar:

Kyrkotonarterna.

Du kan visa fingerställningarna (och höra skalorna för) de olika moll-tonarterna och för kyrkotonarterna.

4-finger

Dom flesta folkmusierna använder inte 4-de fingern. Du kan slå från visningen av fjärde fingern när denna kan ersättas av en lös sträng.

Positioner

De fleste folkemusiker använder endast positionsspel i undantagsfall. Med grepptabellen kan du se fingersätningarna i olika positioner. Lägg märke til at inte alla positioner är tillgängliga i alla tonarter.

Skala / ackord

Här kan du se vilka toner som ingår i treklangen.

Tuning type

Det är meningen att man här skall kunne höra hur skalorna låter som icke temperarade, men detta är ännu inte implementerat.

I grepptabellen på nästa sida kan du se hur fingrarna sitter på varje sträng. På bilden kan du se vänster arms placering från sträng til sträng.Lägg märke till hur armbågen rör sig.

Genom at välja avancerad kan du se fingersättnign i kyrkotonarter, moll, du kan även se fingersättningarna i positionerna.

Systemet i grepptabellen

Der er tre "grund-grepp" på en streng.

  1. Der er halvton mellan 1ta og 2dra fingern
  2. Der er halvtonetrin mellem 2. og 3. fingern
  3. Der halvtonetrin mellem 3. og 4. fingern
  4. Alla fingrarna är spridda

Fråga: Finns det också andra kombinationer?

Svar: Naturligtvis t.ex. i harmonisk mol. Men de 4 baskombinationerna används när man spelar i dur.

1.

2.

3.

4.

 

 

 

Treklang

 

Med grepp tabellen kan du också välja

  • skala
  • treklang
  • treklang med septim.

Se även ackord översikt

Läs også Johnny Boesens utmärkta indlägg på Folkets hus hemsida

 

Kromatisk skala

Den kromatiska skalan kan vara bra att kunna. speciellt när man spelar i halvposition.

 

 

Dette er en illustration Her kan du se alle mulighederne for at lave en accord. Vælger du to fingre, kan du lave en accord at spille skidt med

På figuren til höger har jag valt två fingrar från en G-ackord (2. finger på G-strengen og 3. finger på D-strengen). härunde är vald en annan möjlighet. 1. på A-strengen og 2. på E-strengen. Bägge möjligheter ( och många andra kan avnändas till at "kasta gödsel" i G-dur.

Begränsningar

Inte allt är möjligt. Det var lättare att begränsa utnytjandet, än att rätta fel :-)

 

 

Gå til grepptabellen

 

 

 

 

top