Notkurs: Tonens höjd och notsystemets grunder

Översikt| Nästa

Jag har här gjort en översigt över vad noter är. Det är klart att noterna inte är musik. Lika lite som en drama bok inte innehåller skådespelet. Man måste tolka noterna med inlevning och frasering för att musiken skall framkomma. Noter är ett gott hjälpmedel för att komma ihåg musik, och det kan användas att lära nya låtar, om du känner till stilarten, och själv kan lägga in känslan.

 

 

Kommentar

 

Notsystemet består av 5 linier. Tonen kan antingen ligga på en linie eller mellan linerna. Tonen kan ochså ligga utanför linierna, då gör man hjälplinier, som noten antingen kan ligga på eller imellan.

Noten till vänster är aktiv, för musen över och du kan se vad de olika noterna heter

  • Noten flyttar sig med musen
  • Du kan se notens namn: A, H, C, D, E, F, G
  • Klickar du brevid noten (inte på noten - det funkar inte) kan du höra tonen.
  • I början tar det lite tid innan noten går igång.
  • Klicka igen för at få noten att stoppa spela och du kan igen köra noten upp och ner.

Du kan klicka i notsystemet här, og se på greppbrädan hur du tar noten på en fiol. Du kan också se olika tonarter. Här kan du tykke på dit keyboard och se hur tonen tas på ett piano.

I engelsk-språkig litteratur finns tonen H inte. Den kallas B. For at undgå forvirring kallar vi tonen B for Bb, emmedan vi använder betäckningen H for det engelska B.
     

Man startar vanligen notsystemet med en G-klav. (klav betyder nyckel) G-klaven fastlägger, att noten på andra linjen är tonen G.

 

Andra klaver är

F-klaven eller basklaven, som används utav basinstrument. Den anger att tonen F ligger mellan prickarna.

C-klaven som cello-spelare använder.

     
Efter klaven föjler en takt arts bestämning. 4/4 betyder att det är 4 fjärdedelar per takt. (Notvärdet lär du dig på nästa sida.)

betyder 3/4 används till vals och polska.
4/4 kan också skrivas såhär.:


Ett streck igenom C-et betyder 2/4.(kallas också á la breve takt.)

     
En takt avgränsas av lodrätta taktstreck. Om taktarten är 4/4 är det 4 slag per takt.  
 


Förtecken

 

forhöjer tonen et halvt tonsteg

- sänker tonen et halvt tonsteg

När tecknen står brevid noten gäller dom till slutet av takten.

-tecknet återställer förhöjning eller sänkningen.

 
     


Fasta förtecken står i början av noten. De gäller för hela melodien, eller åtminstonde tills det kommer nya fasta förtecken.

I det översta exemplet spelas tonen B som Bb och tonen E som Eb hela noten igenom.

I det nedre exemplet spelas tonen F som Fiss igenom hela noten.

Med -tecknet kan det fasta förtecknet temporärt tas bort för en tackt.

Du kan oversætte fastefortegn til tonarter her og her.

 
 

Dubbla förtecken

 

Dubbla förtecken används om man har många kryss eller många b för dubbelt höjda eller dubbelt sänkta toner. Man fråga sig varför man inte bara ändrar tonen till en närliggande ton, som man kan återställa, men det gör man inte för man vill gärna harmoniskt visa var tonen kommer ifrån.

Om en not skall förhöjas ytterligare en halv ton, används et kryss

Om man skall sänka en ton ytterligare en halv tone används ett dubbelt b.