Melodi og Strofer

1. strofe

 

Oversigt | Forrige |Næste

Når du improviserer står du faktiskt og laver en ny melodi. Vi har indtil nu taget udgangspunkt i det harmoniske grundlag. Hvis du aldrig har improviseret før, vil du sikkert spørge hvad med melodien? En anden måde at komme til at improvisere, er at forstille sig melodien inde i hovedet, og så variere over den. Vi skal i det følgende se hvordan vi kan gøre dette, og vi skal se hvordan vi kan lave ny melodier ved at bygge strofer op. Ordet strofe er en lille logisk sammenhængende melodistump. I eksemplet nedenunder ser vi hvordan melodien er opbygget af strofer der står i forhold til hindanden som spørgsmål og svar.Klik på nedstående links og hør stroferne. Noden vil være markeret der hvor du holder musen over strofen. I variationen vil melidien blive ved med at gentage strofen (sådan at du lettere kan indøve den.) Disse strofer er kun lavet for at hjælpe dig igang. Det er ikke fordi at disse strofer på nogen måde "er bedre" end dem du selv kan lave. Jeg udgår fra at du ikke er vant til at improvisere og gerne vil have noget støtte i starten. Efterhånden kan du selv lave dine gene strofer. Hvis du godt kan finde ud af at selv lave strofer, behøver du ikke at lære disse strofer!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodien Variation
Første reprise      


Vælg variation

1. strofe (Spørgsmål) 2. strofe (svar på 1.strofe) 1. strofe 2. strofe
3. strofe (spørgsmål) 4. strofe (Svar på 3. strofe) 3. strofe (spørgsmål) 4. strofe (svar på 3. strofe)
Anden Reprise      
5. strofe (Spørgsmål) 6. strofe (svar på 5.strofe) 5. strofe (spørgsmål) 6. strofe (svar på 5.strofe)
7. strofe (spørgsmål) 8. strofe (Svar på 7. strofe) 7. strofe (Svar på 3. strofe) 8. strofe (Svar på 7. strofe)
Hør Melodien Stop spil Hør hele variationen Spil Akkorder kun

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top