Synkopering

En synkope er en forskydning af den stærke takdel. Normalt vil den stærke taktdel ligge på 1 og 3 i 4-takt.

En synkope er en node som kommer på tværs af slaget for eksempel på 1½ slaget og strækker sig ud over et slag. Typiskt vil man så betone dette slag.

top