Notkurs: Pauser och repriser

Översikt | Lär dig noter | Next

Pausen är den bro, som musiken flyter under. Det är lika viktigt at göra sina pauser precisa, som det är at göra musiken precis. Speciellt när man improviserar är det viktigt att komma ihåt att ta pauser.

 

 

 
Helnot pausen varar 4 slag  
     
Halvnot pausen varar 2 slag. Mens Helnode pausen "hänger" under notlinen, så "ligger" halvnot pausen på den mittersta nodelinien  
Fjärdedels pausen varar ett slag.  
Åttondels paus  
Sextondels pausen har två äpplen  
Liksom med noter kan man göra pausen 1½ gånger längre, om man sätter en punkt efter.  
Repris, betyder att man skall upprepa  
Första gången, andra gången  
D.C.

D.C. är en förkortelse av Da Capo. Det är italienska och betyder från början. (Capo betyder huvud)

 

D. C. al Fine

D.S. al Fine

D.C. al fine från början till slut. fine är ett ställe i noten där man skall sluta.

D.S. betyder Da Segno, eller från tecknet
Typiska tecken:

 
Dit man skal repetera.