Notkurs: Musikaliska tecken

Översikt | Nästa

 

-Uppstråk. det vill säga att man startar från spetsen av stråken och stryker mot froschen.

Nerstråk. Från froshen (där man håller) mot spetsen av stråken.

 
     
En båge betyder att stråken kör vidare utan avbrytning mellan tonerna. (Legato på italienska) En punkt betyder at man skall spela staccato, det vil säga stötvis. En kort linie över eller under noten betyder portato; att noten skalt spelas långt men avgränsat.  
pizz. pizzicato betyder at man skal knipse strängen med fingrarna och altså inte använda stråken.  
     
Fermat tecknet visar att tonen skall hållas längere än normalt.  
 

Styrka

 

p
pp

ppp

mf

f
ff
fff


cresc.

decres.

Man använder italienska förkortningar
p = piano (svagt )
pp=pianissimo (mycket svagt)
ppp= piano pianissimo (så svagt som möjligt)
mf= mezzoforte (meddel starkt)
f = forte (högt)
ff= fortissimo (mycket högt)
ff= forte fortissimo (Så högt som möjligt)

crescendo betyder att styrkan stiger

decrescendo betyder att styrkan faller


 
 

Tempo

 

Largo
Andante
Allegretto
Allegro
Vivace

Presto
Prestissimo

Largo= Mycket Långsamt
Andante= Gående, ganska Långsamt
Allegretto=Lite långsammare än allegro
Allegro= Roligt, godt tempo
Vivace=Livligt,
Presto= Snabbt
Prestissimo= Mycket snabbt

 
     
     

 

acc.

rit.

 

accelerando betyder snabbare och snabbare
ritardando betyder at musikken skall gå långsammare och långsammare
rallentando kan også anväandas för långsammare och långsammare

 

 

Drillar

 

tr betyder drill. Man startar med at drilla med tonen över den ton som är noterad.

Kan också skrivas med dette tecken:
Mordent: starta med den grundtonen  
Praller: Rör sig "runt" grundtonen startande med grundtonen