Ptolemaios genomgång av skalor (ca. 100 e. Kr.)

Översikt | Den antika skaluppfattningen (föregående) | Nästa

Diatonisk | Kromatisk | Enharmonisk

Dorisk | Frygisk | Lydisk | Mixolydisk | Hypolydisk | Hypodorisk

Ptolemaios gjorde mätningar

Dessa tabller är tagna från Barker, A. (Ed.). Greek Musical Writings, Vol. 2: Harmonic and Acoustic Theory. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1990.

Gör så här:

Håll musen över överskriften för skalan, och du kan höra skalan bli spelad. Skalan spelas nedadgående liksom den blev spelad i det antika Grekland.

 

Kön (Genus)

(Baserad på den anika doriska skalan)

Diatonisk Skala

Sträng

Ton namn

Archytas
Diatonisk

Erstothenes
Diatonisk

Didymus
Diatonisk

Ptolemaios
Mjuk diatonisk
Ptolemaios
Tonisk diatonisk
Ptolemaios
Ditonisk diatonisk
Ptolemaios
Spänd diatonisk
Ptolemaios
Jämn diatonisk
Aristoxenius Mjuk Diatonisk Aristoxenius Spänd diatnoisk
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
8/7
9/8
9/8
10/9
10/9
7/6
17/15
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
9/8
10/9
10/9
8/7
9/8
9/8
11/10
38/35
19/17
Trité dizeugmenôn
 
28/27
256/243
16/15
21/20
28/27
256/243
16/15
12/11
20/19
20/19
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
9/8
9/8
9/8
8/7
9/8
9/8
10/9
10/9
7/6
17/15
Lichanos mesôn
 
8/7
9/8
10/9
10/9
8/7
9/8
9/8
11/10
38/35
19/17
Parahypate mesôn
 
28/27
256/243
16/15
21/20
28/27
256/243
16/15
12/11
20/19
20/19
Hypate mesôn
   

Top

Kromatisk

Sträng

Ton namn

Archytas
Kromatisk

Erstothenes
Kromatisk

Didymus
Kromatisk

Ptolemaios
Mjuk Kromatisk
Ptolemaios
Spänd Kromatisk
Aristoxenius
Kromatisk
Nete dizeugmenôn            
 
32/27
6/5
6/5
6/5
7/6
22/30
Paranete dizeugmenôn
 
243/224
25/24
25/24
15/14
12/11
4/30
Trité dizeugmenôn
 
28/27
16/15
16/15
28/27
22/21
4/30
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
32/27
6/5
6/5
6/5
7/6
22/30
Lichanos mesôn
 
243/224
25/24
25/24
15/14
12/11
4/30
Parahypate mesôn
 
28/27
16/15
16/15
28/27
22/21
4/30
Hypate mesôn

Top

 

Enharmonisk

Sträng

Ton namn

Archytas
Enharmonisk

Erstothenes
Enharmonisk

Didymus
Enharmonisk

Ptolemaios
Enharmonisk
Aristoxenius
Enharmonisk
Nete dizeugmenôn
 
5/4
19/15
5/4
5/4
24/30
Paranete dizeugmenôn
 
36/35
39/38
31/30
24/23
3/30
Trité dizeugmenôn
 
28/27
40/39
32/31
46/45
3/30
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
5/4
19/15
5/4
5/4
24/30
Lichanos mesôn
 
36/35
39/38
31/30
24/23
3/30
Parahypate mesôn
 
28/27
40/39
32/31
46/45
3/30
Hypate mesôn

Top

Tonearter (Tonoi)

Dorisk

Sträng

Ton namn

Tonic Diatonic
Tense Chromatic

Tonic Diatonic
Soft Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Ditonic Diatnoic
Tonic Diatonic

Tense Diatonic
Tonic Diatonic

Nete dizeugmenôn
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Ditonisk Diatonisk
Spänd Diatonisk
 
9/8
9/8
9/8
10/9
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
16/15
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
Spänd Kromatisk
Mjuk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
 
8/7
9/8
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
10/9
8/7
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
21/20
28/27
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
Top

Frygisk

 

Sträng

Ton namn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
Spänd Kromatisk
Mjuk Kromatisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
8/7
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Tonisk Diatonisk
Ditonisk Diatonisk
Spänd Diatonisk
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn          
Top

Lydisk

Lägg märke till att den antika Lydiska motsvarar vår dur (när man tänker på halvtonernas placering).

Sträng

Ton namn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trité dizeugmenôn          
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Lichanos hypaton
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Parahypate hypaton          

Top

 

Mixolydisk

Sträng

Ton namn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Hypate mesôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Lichanos hypaton
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Parahypate hypaton
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Hypate hypaton          

Top

Hypolydisk

Sträng

Ton namn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
8/7
9/8
9/8
Lichanos mesôn
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Parahypate mesôn          

Top

Hypodorisk

Sträng

Ton namn

Tonic Diatonic
Tense Chromatic

Tonic Diatonic
Soft Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Ditonic Diatnoic
Tonic Diatonic

Tense Diatonic
Tonic Diatonic

 
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Nete Hyperbolaion
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Trite Hyperbolaion
 
22/21
22/21
20/21
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
28/27
28/27
28/27
253/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn          

Hypofrygisk

Sträng

Ton namn

Tense Chromatic
Tonic Diatonic

Soft Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tonic Diatonic

Tonic Diatnoic
Ditonic Diatonic

Tonic Diatonic
Tense Diatonic

Nete Hyperbolaion          
 
12/11
10/9
8/7
8/7
8/7
Trite Hyperbolaion
 
22/21
21/20
28/27
28/27
28/27
Nete dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
10/9
Paranete dizeugmenôn
 
8/7
8/7
8/7
9/8
9/8
Trité dizeugmenôn
 
8/7
28/27
28/27
256/243
16/15
Paramese dizeugmenôn
 
9/8
9/8
9/8
9/8
9/8
Mese mesôn
 
7/6
8/7
9/8
9/8
9/8
Lichanos mesôn          
           
           
           
           
           
           

Top

Översättning mellan kyrktonarterna och de antika tonearter

 

 

 

top