Øveråd

Oversigt | Næste

Spil efter noder eller ej

Mange musikere lærer aldrig at spille uden noder, det er synd. Musik bliver mere fri hvis man kan den udenad.

Endnu flere musikere lærer aldrig at improvisere. Det er også synd. Når du improviserer spiller du naturligtvis uden noder. At spille en solo som "man kan udenad" er ikke at improvisere.
Dette kursus er en systematisk måde at gøre dig fri fra melodi og noder og bare spille løs på dit intrument.
De første skridt er de sværeste. Jeg har lavet nogle ganske simple melodier som du kan øve på. Meningen er, at du skal have nogle strofer som ligger nemt for dig. I starten spiller du rene akkord toner.

Det lyder lidt "corny", og jeg vil opfordre dig til at gå videre. I det hele taget vil jeg opfordre dig til at så hurtigs muligt komme derhen hvor du bare improviserer til et fast set akkorder.

De fleste af øvelserne kører over 12-takters blues rundgangen, som er en nem at improvisere over. Når man "jammer" er det tit her man starter. De fleste musikere kender blues rundgangen

 

Step 1 Lær akkord tonerne en ad gangen Start med kun grundtonen

Gå end på en blues melodi, spill grundtonen til akkorden. Prøv at lave nogle forskellige rytmiske figurer. Sørg for at rytmen lyder flot. Man siger at en maler, der bruger alle farver på palleten aldrig kommer at lave et smukt billedce, men hvis han bruger kun en farve kan han. Dette gælder også for musik. Man kan lave flotte strofer med kun en tone! Det er klart at det bliver kedeligt i længeden. Dette er kun et forstudie, men det gør at du får en god fornemmelse for hvor du er henne med hensyn til akkorden.

Step 2 Spil Grundtone og terts

Lær treklangen til alle de akkorder som melodien er bygget op over Start med at spille grundtone og terts. Måske i starten kun tertsen, når du har denne så læg grundtonen til. Kvinten er det godt at vide hvor den er henne, når du kommer lidt videre så tage kvinten med.

Step 3 Spil Grundtone og terts og kvint

 

Step 4 Spil terts og 7-er

Hvis det er en 7- akkord så spil kun terts og syver

Step 5 Spil skalaen der hører til akkorden

Til alle akkorder hører en grundskala

Step 6 Spil moll-terts, i dur akkorder, spill tritones og improviser over blues skalaen

Blues skalen indeholder den lave terts, og tritonus, lær dig blues skalaen, og brug den når du spiller blues. Læg mærke til hvor flot det lyder når du spiller de "blå toner" såsom mol

Step 7 Spil "udenfor" og "indenfor"

Man spiller indenfor når man ligger indenfor den skala der hører til akkorden man spiller. Når man spiller udenfor spiller man alle andre disharmoniske toner. Det kan være fedt, hvis man ved hvad man gør. Før man kan begynde at spille "udenfor" skal man have en gode fornemmelse for at spille "indenfor". Ellers kan det være svært at "finde hjem".

Udvid grundskalaen med spændende toner

Prøv også at spille mol tertsen i en dur akkord. Tritonus tonen (den tone, der ligger mellem kvart og kvint) er også en god tone til at få en "bluesy" lyd.

Prøv gradvis at blive mere og mere fri i forhold til de akkorder du spiller sammen med.

Lyt til musikere. Det er bedre (og meget hurtigere) at lære enkelte Rif og passager, end at lære hele soloer. Tag det bedste fra de bedste, lær det sådan at du kan bruge det i dine egne soli. Der er ingen der har lyst til at høre dig kopiere en hel originalsolo, men hvis du kan blande et par velkendte rif ind i din egen solo, så er du dygtig!

Øv dig på melodierne.Dem får du brug for. Og det er også en god ting at nogen gange gentage den samme ting. Husk at øve dig langsomt i starten, og først når du føler dig helt sikker sætter du farten op. På denne måde kan du lære tingene meget hurtigere.

Vær opmærksom på din egen rytmiske fornemmelse

Når du spiller en melodi eller øver en skala, så vær altid opmærksom på hvor ligger dine slag i forhold til rytmen. Hvad kan du gøre for at lave din rytmik interessant? Hvornår rammer du "på". hvornår rammer du ved siden af. Faktiskt er det en fordel at tænke på rytme allerede i skalaøvelser. Hvorfor? Jo fordi skalaøvelser skal du øve til de sidder fuldstændigt mekanisk, når du kan skaløvelsen helt mekanisk kan du begynde at interessere dig for tone og mikro rytmik.

Hvad er det, der gør en tone interessant at høre på?

Når du på denne måde er blevet klar over din rytmik ved skalaøvelserne, fører du det videre til melodier. Hvardan kan du spille en melodi sådan at den er itneressant at lytte til?

Lyt til dygtige musikere. Prøv at lægge mærke til hvad de gør for at gøre melodien til musik.

Om at kopiere solo

Musikere lærer ved at kopiere andre musikere. Det er en god ting at lære andres solo udenad, men husk hvorfor du gør det. Hvis du gør det for at spille lige netop den solo, så lærer du ikke at improvisere! Gør det for at lære riff's tone og mikrorytmik. Skru gerne ned for hastigheden (der er i dag mange software der kan dette) Det giver dig en mere præcis fornemmelse af rytmik og udtryk.

 

Samtidig med at du lærer at gøre dine melodier og skalaer interessante, så skal du overføre din viden på dine improvisiationer.

Hvordan gør man en strofe interessant? Prøv med forskellige betoninger.

 

Bliv opmærksom på harmoniskift - lær at vide hvor du er henne i en melodi

Det vigtigeste af alt i en improvisation er at hvide hvor man er henne i melodien. Det er ret pinligt at lave en flot afslutning 4 takter før melodien er færdig ( eller endnu værre 5 takter efter....sådan at rytmegruppen må spille næsten et helt kor uden nogen solist!)

I starten kan man tælle takterne.Det er godt at kunne tælle takter. Hvis man tæller mange takter kan man tælle takterne sådan 1.2.3.4.2.2.3.4.3.2.3.4.4.2.3.4.5.2.3.4.6.2.3.4.7.2.3.4.8.2.3.4 osv.

Det bedste er at have en indre fornemmelse af akkordskiftene. (efter en tid behøver man så ikke at tælle.) En anden måde er at nynne melodien inde i sig selv (men så kommer man til at spille tostemmigt med sig selv, og det er ret besværligt).

Man kan øve sig i at gætte hvor man er henne. Lad Band-in-a-box spille akkorderne uden melodi. Luk øjnene og luk dem op når du kan høre slutningen. I starten uden at spille med derefter når du spiller med. Start med at lære blues skemaet udenad. Med blues skemaet i baghovedet vil du kunne være med i de fleste "jam" situationer.

Lær startfraser

Det kan være vanskeligt at komme igang med en improvisation. Derfor kan det være godt at have et par fraser på lager som man lige kan starte med.

Lær slutfraser

Der er ikke noget værre end at høre på en musiker, der ikke kan holde op. Lær et par knep at komme ud af din improvistion. De fleste melodier afsluttes med en kadance, eller i hvert fald en dominant akkord, der leder over i Gruntonen. Lær et par standard fraser der får dig at lave en flot slutning. Husk at det er slutningen som folk klapper af... En meget stor del af det folk kan huske ved din solo er hvordan du afslutter.

Et godt råd er ikke at slutte på grundtonen af melodien men på den tone der ligger en kvart under grundtonen. (altså dominant tonen)

 

At høre akkorderne

Der ligger akkorder bagved melodier og skalaer. Meningen er at du bevist og ubevist lærer hvilke toner der hører sammen med hvilke akkorder, sådan at du på et tidspunkt bare spiller det rigtige, uden at behøve at tænke så meget på det.

 

 

Lær melodien - og frigør dig fra den

Det er selvfølgelig god ting at kunne melodien. Når du improviserer, laver du jo en ny melodi baseret på den gamle. De fleste vil nok starte med at spille melodien for så at lave en lille udflugt.

 

Lær strofer, licks og riff

En strofe er et lille afsluttet melodi element. Et riff er en kort strofe, som man gentager igen og igen. "Lick" er den amerikanske betegnelse for en strofe som man lærer udenad, og som man så bagefter kan bruge i forskellige sammenhænge når man i. Det er et godt tip at dele din improvisation op i strofer. Det gør den sjovere at lytte til fordi publikum vil genkende melodi elementet. Et andet godt tip er at gentage den samme strofe igen og igen. Det er ikke alle strofer dette kan lade sig gøre med. Det kommer lidt an på akkord sammensætningen. Når du øver dig er det en fordel at gentage den samme strofe igen og igen, det er her du lærer at få sikkerhed i dit spil. Når du så har et antal strofer "på lager" kan du begynde at sammensætte stroferne. Efterhånden kan du sammensætte dine strofer på en ny måde hver gang du spiller. På dette tidspunkt har du lært at improvisere!

Tænk på hvor lang tid, det tager at lære en ny melodi. Når du improviserer skal du spille en ny melodi hele tiden. Kunsten er at have indlært et antal fingersætninger og melodigange på forhånd.

Når du så improviserer, sammensætter du de strofer du har indøvet eller som du har spillet en gang på en ny måde. Lidt senere il du kunne lave ting, som du aldrig har spillet før, men i starten skal du regne med at alle de strofer, der kommer ud af dit instrument er nogle som du har indøvet, og som bare bliver sammensat på en ny måde.

Prøv at finde en god strofe, øv dig på den indtil den sidder, prøv at variere over strofen. Du har både mulighed at køre med en fast meldi strofe som man varierer rytmiskt

Lær skalaer

Skaaøvelser er som regel kedelige, men de er nyttige, fordi du kommer igennem alle tonerne på dit instrument. Når du akkorden mens du spiller skalaen kommer du ubevist til at knytte de

Vær rytmisk også når du spiller skalaer

Improvisiation er rytmisk musik. Det er vigtigt at du hele tiden arbejder med dit rytmiske udtryk. Det gør det meget morsommere at øve på skalaer etc., hvis du tager det rytmiske udtryk med. Når du har lært et simpelt riff, bliv ved med at øve dig på det, indtil du har styr på rytmen. Hvis du spiller sammen med computerens melodi, så skal dit måle helt klart være at lave et udtryk, der er væsentligt bedre og mere interessant end det komputeren kan lave.

Varier det melodi udtryk

Ofte kommer man til at lære nogle strofer og licks, som man kommer til at bruge altid på samme sted i melodien. Soloen går fra at være en improviseret solo til en anden melodi. Tænk på at du ofte spiller for de samme mennesker i forskellige sammenhænge, og når du improviserer, så er det fordi at de vil høre noget nyt. Nogen gange kan det være en fordel at blive ved at spille den samme strofe, og gentage den igennem melodien. (Et specielt trik er at tage ganske få toner, som rytmiskt går på tværs af akkorderne, for så at gentage dem meget længe) Men andre gange vil det være en fordel at kunne variere sit spil. Hvor meget er selvfølgelig afhængigt af den stilart man har valgt at at improvisere indenfor.

I amerikansk bluegrass er det almindeligt at man spiller mange toner hele tiden. I andre stilarter, er det en fordel hvis man varier mellem at spille hurtige løb og enkelte lange toner.

Brug pausen som et musikaliskt udtryk

Når du har lært at lave dine egne strofer, er det vigtigt at du sammensætter din solo med luft mellem stroferne. Det vil sige at du holder pauser når du spiller.

Byg dine strofer op som spørgsmål og svar. Et godt tip er at opfatte sine strofer som parvis koblede sådan at den første strofe er et spørgsmål og den næste er et svar.

Koncentrer dig om at øve en ting ad gangen

Find et øve mønster som passer dig. Varier det lidt sådan at du nogen gange øver din rytmik, nogen gange lærer ny strofer og licks, nogen gange sætter licks sammen.Nogen gange koncenterer dig om at spille rent.

Find et kropsligt udtryk, der passer dit spil.

Hvis du ser et symfoniorkester vil du se at violinisterne ikke sidder helt stille når de spiller, men bevæger deres kroppe i takt med musikken. Rock-musikere er kendte for at bevæge sig dansende over scenen når de spiller. Det giver en bedre kontakt med publikum, og det giver også en bedre fornemmelse af rytmik. Det er selvfølgelig muligt at stå helt stille når man improviserer (og det kan også være en udtryk, som man kan indøve til specielle lejligheder). Men generelt er det godt at bevæge sig i takt med musikken. Det er så op til dig at sætte grænser for hvor langt du vil gå. Specielt i starten er der ingen grund til at overdrive. Hvis du fokuserer for meget på din bevægelser kan det virke lidt "kunstigt".

Med andre ord: Overdriv gerne foran spejlet, men lær det udtryk, der passer sammen med det niveau du har. Lær også at styre dit spil sådan, at du kan improvisere uden at bevæge dig hvis det er påkrævet. (Specielt er det upraktisk, hvis man skal i optage studie, hvis man ikke kan spille uden at stampe takten - eller hvis man bevæger sig så meget at man kommer for langt væk fra mikrofonen.)

 

Start simpelt - indøv enkle fraser

Start simpelt. Lær et enkelt rif, det vil sige nogle få toner. Øv dig på frasering, og øv dig gerne på det samme rif i flere forskellige tonearter. Når du øver sammen med Band in a Box (eller Aebersold) så start med en enkelt tone, prøv om du kan lave nogle gode rytmer og synkoper. Synkoper betyder den forskydning af betoning der fremkommer når man rammer "skævt" i en takt for eksempel på 1 og.

Dette kursus indeholder nogle utroligt simple fraser, lige så snart du er kommet forbi de rene skala toner komdder der et sæt simple fraser som du kan lære i en blues, lær dem udenad, sådan at du altid har noget at falde tilbage på.

Øv dig på triolisering. For det meste når man spiller ottendele i jazz vil man ikke spille de 2 ottendele lige lange, men den første dobbelt så lang som den næste. Standard instillingen i Band-in-a-Box når du lægger noder ind er at lave noderne trioliserede. (Faktiskt viser det sig at man ofte spiller trioliserede ottendele også i skandinavisk folkemusik. Når der står noteret en punkteret ottendel efterfulgt af en sekstendel, så menes der ofte en trioliseret node.

Når du har lært at spille en node, så prøv at brug 2 eller 3 noder. Det siges at før man kan male, skal man kunne male med kun 2 farver. Det gælder også i musik. Jo færre toner man bruger til at lave en improvisation, jo mere interessant bliver det. Start med at finde de toner der hører til akkorden.

Herefter kan du udvide til at bruge hele skalaen.

Bliv opmærksom på harmoniskift - lær at vide hvor du er henne i en melodi

Det vigtigeste af alt i en improvisation er at hvide hvor man er henne i melodien. Det er ret pinligt at lave en flot afslutning 4 takter før melodien er færdig ( eller endnu værre 5 takter efter....sådan at rytmegruppen må spille næsten et helt kor uden nogen solist!)

I starten kan man tælle takterne.Det er godt at kunne tælle takter. Hvis man tæller mange takter kan man tælle takterne sådan 1.2.3.4.2.2.3.4.3.2.3.4.4.2.3.4.5.2.3.4.6.2.3.4.7.2.3.4.8.2.3.4 osv.

Det bedste er at have en indre fornemmelse af akkordskiftene. (efter en tid behøver man så ikke at tælle.) En anden måde er at nynne melodien inde i sig selv (men så kommer man til at spille tostemmigt med sig selv, og det er ret besværligt).

Man kan øve sig i at gætte hvor man er henne. Lad Band-in-a-box spille akkorderne uden melodi. Luk øjnene og luk dem op når du kan høre slutningen. I starten uden at spille med derefter når du spiller med. Start med at lære blues skemaet udenad. Med blues skemaet i baghovedet vil du kunne være med i de fleste "jam" situationer.

Lær startfraser

Det kan være vanskeligt at komme igang med en improvisation. Derfor kan det være godt at have et par fraser på lager som man lige kan starte med.

Lær slutfraser

Der er ikke noget værre end at høre på en musiker, der ikke kan holde op. Lær et par knep at komme ud af din improvistion. De fleste melodier afsluttes med en kadance, eller i hvert fald en dominant akkord, der leder over i Gruntonen. Lær et par standard fraser der får dig at lave en flot slutning. Husk at det er slutningen som folk klapper af... En meget stor del af det folk kan huske ved din solo er hvordan du afslutter.

Et godt råd er ikke at slutte på grundtonen af melodien men på den tone der ligger en kvart under grundtonen. (altså dominant tonen)

 

Opbyg intesiteten i din solo

Det er en god ide at starte sin solo med lav intensitet. Efterhånden som soloen udvikler sig udbygger man intensiteten. Hvis man spiller en lang solo, kan man vælge at gå op og ned i styrke og intensitet. Man kan vælge at lave en avslutning med fuld intensitet, men man kan også vælge at gå lidt ned og lave en artig afslutning, der giver plads til den næste solist. De fleste kan godt lide høfflighed og kontrol, dette gælder også publikum. Intensitet er ikke altid det samme som lydstyrke. Intensitet behøver heller ikke at være ensbetydende med at spille hurigt. Man kan opnå en meget kraftig intensitet også ved at spille lange toner, eller ved at gentage et tema eller en strofe hvor man langsomt vender rundt på beatet.

Det er ikke nødvendigt at altid starte med lav intensitet hvis man "cutter" det vil sige at man laver en slags konkurence hvor man "stjæler" soloen fra den der spiller, skal man selvfølglig komme ind med fuld intensitet i sin solo.

Udvid grundskalaen med spændende toner

Prøv også at spille mol tertsen i en dur akkord. Tritonus tonen (den tone, der ligger mellem kvart og kvint) er også en god tone til at få en "bluesy" lyd.

Prøv gradvis at blive mere og mere fri i forhold til de akkorder du spiller sammen med.

Lyt til musikere. Det er bedre (og meget hurtigere) at lære enkelte riff og passager, end at lære hele soloer. Tag det bedste fra de bedste, lær det sådan at du kan bruge det i dine egne soli. Der er ingen der har lyst til at høre dig kopiere en hel originalsolo, men hvis du kan blande et par velkendte riff ind i din egen solo, så er du dygtig!

 

Øv dig på melodierne.Dem får du brug for. Og det er også en god ting at nogen gange gentage den samme ting. Husk at øve dig langsomt i starten, og først når du føler dig helt sikker sætter du farten op. På denne måde kan du lære tingene meget hurtigere.

Om Riff

Et "rif" er hvor man lægger nogle enkelte rytmer ind i en andens solo gerne på akkord tonerne. Hvis man laver et rif uden at aftale det, er det ikke sikkert, at solisten opfatter det som et rif.
Så hvis du er i tvivl, lad være, lad solisten spille sin solo - alene !

 

Det kan være noget af en udfordring hvis du kommer fra folkemusikkens verden, hvor alle spiller hele tiden.

Husk at holde op med din solo

Når du øver dig på computeren, vil du blive akkompagneret igen og igen, jo mere du øver jo bedre bliver du. Men når du kommer ud og spille skal du levere en god solo over 1 eller højst 2 kor.
Her skal du lære at stoppe, og give plads til den næste. Det kan være fristende at tage et kor til fordi det første kor kiksede, så kan måske redde den i den næste....lad hellre være..

Afslut din solo så flot du kan og give turen videre til næste musikere.