Skalaøver over II-V-I progressionen

Oversigt | Øveside med flere exempler | Næste

En toneart ad gangen

| C-dur | G-dur | D-dur | A-dur |Stop

| 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |Stop |


Skalaøvelser er kedelige men effektive specielt når de er ledsaget af en rytmebox med akkorder, så lærer du på rygmarven hvilke toner der hører til hvilke akkorder II-V-I progresionen er valgt idet den er ret almindelig i Jazz, istedet for at spille den samme akkord hele tiden så udvider man den til en mol akkord fra 2. skalatrin, og en 7-er fra 5. skalatrin.

Man spiller de samme toner over hele linien, du starter bare skalaen forskellige sted, og herved får man de forskellige modale skalaer.

II-V-I progressionen hedder sådan fordi man starter med C-skalaen fra andet skala trin, her får man en dorisk mol skala i D, så tager man 5. trin, og ender på 1. trin.

Det er ret almindeligt i Jazz for det meste kører man dog kun de første to takter altså II-V

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top