At spille rent

Oversigt | Næste

Om intervaller | Mere om intervaller | Endnu mere teori | Interval oversigt | Stemme maskine

Her følger en masse forskellige råd til hvordan man kan lære at spille rent. Prøv dig frem, og brug det der virker for dig. Du behøver ikke at følge dem alle. Folke er meget forskellige. Nogen mennesker har ikke nogle problemer med at spille rent, for andre skal der stor øvelse til at lære det. Alle kan lære det. Nogen har nemmere ved det end andre.

Til nybegyndere specielt børn: Lav "bånd" til violinen

Til forskel fra de fleste andre instrumenter, er der på violinen ingen faste toner (ud over de løse strenge). Det kan i begyndelsen være vanskeligt at vide hvor man skal sætte fingrene. Du kan i starten hjælpe dig selv ved at sætte "bånd" på violinen:

Her kan du beregne hvor båndene skal sidde afhængigt af din strenge længde. (beregningen er ikke helt nøjagtig, idet den ikke tager hensyn til, at når man trykker fingeren ned på strengen så bliver den strammere)

Klip nogle tynde papir bånd som du sætter under strengene. Brug en tuner til at finde det eksate sted du skal sætte dem. Brug tape til at sætte papirs strimlerne fast på halsen af violinen. Start med at sætte kun 3 bånd på violinen. Sådan at du kun kan bruge båndene i D-dur på de midterste strenge. Når du har lært hvor fingrene skal være, tager du båndene af. (Det er vigtigt at du bruger en tape, der er nem at fjerne, brug evt lidt sprit til at fjerne rester af lim fra tapen fra halsen af violinen)
violin bånd

At intonere

På en violin er det nødvendigt at intonere. Hvis man ikke sætter fingeret det rigtige sted, kommer man til at spille falsk. Det er vigtigt, at man kan høre sig frem. Evnen til at høre om en tone er ren eller falsk er en evne, som kan trænes. Nogle mennesker har nemmere ved det end andre, men alle kan træne evnen op.

Lyt til violinens klang

Når du spiller en ren tone, så vil overtonerne fra de andre strenge "synge med" dette høres specielt godt når man spiller i G-dur, D-dur og A-dur, men også i C-dur og F-dur. Lær dig at lytte til hvordan violinen hjælper dig med at spille rent.

 

Du kan komme til at lære at spille falskt!!

Desværre kan man lære at spille falsk også. Hvis du ikke er opmærksom på at spille rent, vil du måske lære en anden tone end den rigtige, og du vil notorisk spille falskt.

Derfor: øv dig på spille rent.

Der findes et antal forskellige intervaller, der enten udgår fra naturtoner eller den tempererede skala. Ligesom at man kan træne sig til at spille rent, så vil man også kunne træne sig til at opfinde sine egne intervaller. Man synes at de lyder rene, selv om de ikke er det. Folk i forskellige kulturer har forskellige intervaller som de synes lyder godt. Nogen af dem sammenfalder med naturtonerne men ikke alle. Når man spiller svensk og norsk musik alene kan det være sjovt at spille disse "blå" toner, men hvis man spiller sammen med harmonikaer og andre instrumenter, der er stemte efter det vestlige tone-ideal, ja så er det bedst at spille efter den tempererede skala. De stemmemaskiner (tunere) man kan få i handlen er alle stemt efter den tempererede skala.

Man kan bruge forskellige hjælpemidler for at lære at intonere

Målet er naturligtvis at lære at intonere uden hjælpemidler. Nogen mennesker vil naturligt kunne huske hvordan tonerne skal lyde, andre mennesker skal bruge tid for at lære det. Nedenunder er listet nogle hjælpemidler du fra tid til anden kan bruge, for at hurtigere lære at intonere. Forestil dig at du måske har brug for at lære at spille rene toner, på samme måde som du har brug for at lære at spille en melodi. (Jeg siger måske, for hvis du hører til de 5% lykkelige mennesker, der bare naturligt hører om dus piller rent eller ej, så har du ikke brug for at lære noget. Min erfaring siger at 95% af alle violinister har endnu ikke helt lært om de spiller helt rent)

Når du laver denne øvelse vil du uværlig komme til at spille urytmisk. Tuneren kan jo ikke følge med, og desuden kræves det ofte at du tager tonen lidt længere for at "rette tonen til". Når du har lært hvordan den rene (tempererede) tone skal lyde, så øv dig på tonerne op til at du tager den rene tone, indtil at du kan spille rytmiskt igen. Det er vigtigt at du holder rytme øvelser og spille rent øvelser for sig selv. Men det er også vigtigt at du sætter tingene sammen sådan at du kommer til at spille både rent og rytmisk.

Sørg for, at din violin altid stemmer

Det er næsten umilgt at spille rent på en violin, der ikke stemmer. Check at din violin stemmer, hver gang før du begynder at spille. Det gør det meget nemmere at spille rent. Hvis temperaturen ændrer sig, ændrer violin stemningen sig også, sørg for at checke din stemning undervejs når du øver dig. Det kan gøres her eller nemmere med en stemme maskine.


Stemmemaskine

Jeg anbefaler at man fra starten anskaffer en stemmemaskine, og bruger den ind imellem til at checke om de toner, man spiller er rene. En stemmemaksine kan normalt ikke følge med når du spiller en melodi, men hvis du står og øver dig, kan du stoppe op på forskellige toner, stryge dem indtil du rammer rent. Du vil da efterhånden lære hvordan tonen lyder. På denne måde lærer du de tempererede toner at kende.

Du kan i dag få guitar tunere, der sættes fast med en klemme. Du skal købe en chromatisk tuner sådan at du kan se alle toner. Tag violinen med ind i forretningen, og check om du kan sætte tuneren på enten stemmeskruer eller på sneglen. sådan at du kan se når du spiller. Tuneren skal kunne bruge vibrationer (nogen gange kaldes indstillingen piezo) sådan at du får tonerne direkte op gennem violinen som vibrationer. Det gør at du kan bruge tuneren også i støjfyldte omgivelser.

Sørg for at stemmemaskinen er tændt en gang imellem når du øver.

Man kan få nogle stemmemaskiner, der kan sættes fast på sneglen sådan at man kan se dem hele tiden mens man spiller. Det kan være utroligt praktiskt i starten. Stemmemaskinen kan som regel ikke "følge med" når man spiller en melodi, men man kan stoppe op og spille den samme tone så længe, at man kan se om den er ren. Der er en lille forskel på, om en tone er ren eller den er tempereret, så nogen gange når du rammer lidt ved siden af, kan det være at du faktiskt spiller rent. Men det kan være godt både at lære at spille helt rent og spille tempereret. Som regelen er forskellen så lille at nybegynderen ikke lægger mærke til den.

En tuner kan ikke fange tonehøjde på alle toner mens du spiller, og selv hvis den kan, så kan du ikke følge med, for at se om du spiller rent. Men hvis du stopper op, og tager hver tone så langsomt at tuneren kan følge med, så kan du checke om du spiller rent. Normalt når du lærer en melodi vil du spille langsomt i begyndelsen, og så hurtigere når du kan den. Det kan være en god idé at, efter du har lært melodien, spille den langsomt igen, og checke om du har fået alle toner rent. Gentag ganske få toner ad gangen, og stop på hver tone, for at lære hvordan de forskellige toner lyder når de er rene. Specielt når du lærer en melodi i en ny toneart, eller hvis melodien indeholder toner som eller intervaller som du ikke er vant til at spille. Men tag også melodier, du kender rigtig godt, og check om du kan spille dem i forhold til tuneren.

 

En forudsætning for at spille rent, er at din violin stemmer. Her kan du så vælge om du vil stemme den efter tuneren, eller stemme rent.

Skala øvelser

At spille skalaer er godt fordi du får spillet alle toner, det er vigtigt at du lærer at spille alle toner rent, når du spiller en skala. Det er kedeligt at øve skala. Øv dig også på andre ting som melodier, men ind imellem er skalaøvelser godt.

Spil sammen med båndet musik, plader eller mp3

Det meste indspillede musik er "rent", når du spiller sammen med optaget musik, sammenlign om du spiller rent.

Optag det du spiller

Brug din computer, båndoptager eller mp3 optager, til at optage dit spille. Lyt om du spiller rent. Hvis ikke. Øv dig på at spille rent.

 

 

 

Stryge sammen med løse strenge

Et alternativ til at bruge tuner, er at stryge tonen sammen med en løs streng, og lytte efter svævninger. Man skal huske at her er vil man ikke spille tempereret, men rent. (Forskellen er grundigt diskuteret andre steder her i kurset). Metoden med at spille mod en anden streng kan kun bruges for toner der danner enkle intervaller (såsom terts, kvart og sekst) med løse strenge. Metoden kan ikke bruges til at finde tonen Ess for exempel.

Du vil opleve at nogle toner bliver forskellige hvis du for eksempel spiller H-et (første finger) på A-strengen sammen med E-strengen (overkvart) eller sammen med D-strengen (under-sekst).

 

 

Spille sammen med plader - Spille sammen med andre

Det er en god ide at spille sammen med andre og spille sammen med plader for at lære at intonere. Det kræver dog at du hører ordenlig efter hvordan din tone lyder i forhold til dem, du spiller med.

 

 

Kammertonen

Kammertonen er normalt 440 Hz. Det er det det fleste stemmemaskiner og stemmegafler er stemt i. Computer musik vil også være stemt i denne tone. Der er dog en tendes i at kammertonen er stigende, og man hører ofte harmonikaer etc., der er stemt i 441 eller 442 Hz. Når man bruger en tuner til at stemme, vil det være en fordel at checke med de insturmenter som ikke kan stemmes, hvilken kammertone, de er instillet til, for så at rette op på tuneren tilsvarende. (For de fleste tunere er det muligt at indstille kammertonen)

Computer er som regel 440 Hz, men Microsoft Wavetable har f.eks. en højere kammertone.

 

 

 

top