Om intervaller

Oversigt| Næste |

Interval navne

Navn
Prim
Sekund
Terts
Kvart
Tritonus
Kvint
Sext
Septim
Oktav
Skala tone
1
2
3
4
-
5
6
7
8
Toneafstande: halve toner (Exempel)
0 Lille:1        (C-Db)
Stor:2        (C-D)
lille:3        C - Eb
stor:4       C - E
Ren:5       C - F 6       C - F# Ren:7       C - G Lille:8       C - Ab
Stor:9        C - A
Lille:10        C - Bb
Stor:11       C - H
Ren:12       C - C'

Man bruger de latinske talnavne for intervaller. Da man starter med at tælle fra det første tonetrin i skalaen er afstanden mellem tonerne 0 toner for en prim, 1 tone for en sekund, to toner for en terts osv. I tabellen er angivet antellet af halve toner.

Man taler om store og små intervaller for : sekund,terts, sekst, septim

Mens kvart kvint og oktav er rene intervaller. Man taler også om formindskede og overstigende intervaller. Såleds kan Tritonus intervallet opfattes som en overstigende kvart, eller en formindsket kvint.

Ud over de listede intervaller findes der intervaller større end en oktav: None (C-D'): Decim (C-E') Undecim (C-F) og Dodecim (C-G)

Om næste side Interval oversigten oversigten

På den næste side vil du finde 39 intervaller, og du kan høre dem spille.

  • Det er dels naturtoner (rene overtoner)
  • Harmoniske rene skala
  • Dels "Phytagoræiske" som opkommer ved at man lægger rene kvinter sammen.
  • Dels tempererede toner

Prøv alle toner et to gange!!

Første gang du prøver vil det tage lidt tid at få downloadet den bagvedliggende fil. Når du først har prøvet en tone en gang vil den ligge i din computers cache og den vil komme op med det samme.

Den næste side bruger Javascript.

For brugere af MS Internet Explorer:

Der er 2 systemer

  • Du skal føre musen over frekvenserne for at høre tonen (Du skal ikke klikke på frekvenserne).
  • Du skal klikke på intervallerne for at høre tonen sammen med grund-tonen.

Jeg indrømmer at det er lidt forvirrende, men det er nu ret smart, hvis du lærer at bruge det.

På interval navne linket

Til venstre vil du høre grundtonen og intervaltonen. Afstanden i tid mellem de to toner kommer an på hvor længe du har musen nede. Når du trykker ned kommer grundtonen, når du slipper musen kommer intervaltonen. Hver tone varer i 2 sekunder.

På frekvens linket

Du skal ikke klikke på frekvenserne til højre i tabellen. Her skal du bare føre musen over. Ved at føre musen over flere frekvenser kan du høre dem samtidigt.

Husk at prøve flere gange!! Første gang vil der være et delay.

På interval navn

MSIE: klik på tonen grundtonen kommer mens du holder musen ned, intervaltonen kommer når du slipper

Andre browser
ingen aktion

På tone frekvens

MSIE: Før musen over tonen (klik ikke)

Andre browsere Klik på tonen, og du vil kunne høre den "spille"

 

 

 

 

 

 

For brugere af andre browsere

Her vil du ikke kunne klikke på interval navnet. Du kan klikke på frekvensen, og så vil du kunne høre denne tone.

 

Med Internet Explorer 6.0 vil du kunne hører tonerne når du holder musen over frekvenserne. (I andre browsere vil du kunne høre tonerne her hvis du klikker). Med IE 6.0 vil du kunne høre intervallet mod grundtonen (A=440Hz), når du klikker på navnet på tonen.

  1. A-et kommer når du klikker ned
  2. Den valgte tone kommer når du løfter musen

Tonerne lyder i 2 sekunder. Det kan være at de nogen gange bliver afbrudt. (Hvert minut bliver jeg nødt til at slå alle toner fra)

Læg mærke til hvordan at naturtone-intervallerne lyder smukkere end de tempererede intervaller.
Med andre browsere end MS IE kan du kun klikke på frekvenserne.

 

Hvorfor nu denne liste

En violin er et af de få instrumenter der kan spille både rent og tempereret. Derfor kan det være interessant og høre forskellen. På siden om at stemme violinen kan du også læse om dette..

 

 

 

 

top