De antika grekiska skalorna

Översikt | Nästa

 

Tetrachord

Grekerna tänkte sig skalan som bestående af två gånger 4 strängar. Det musikaliska avståndet mellan yttersträngarna var en kvart (4/3). Tonavståndet mellan Nete och Mese (och Paramese och Hypate) är en kvint (3/2). Sålunda blir tonavståndet mellan de två tetrachorden var en helton (9/8).


Streng/ton navn afstand Tetrachord    
Nete Fast ton

Tetrachord dizeugmenôn

4/3 (kvart)

3/2
kvint
 
  Variabel afstand
Paranete Variabel ton
  Variabel afstand
Trité Variabel ton
  Variabel afstand
Paramese Fast ton
  Fast Helton afstand

9/8

3/2
kvint
Mese Fast ton

Tetrachord mesôn

4/3 (kvart)

 

 
  Variabel afstand
Lichanos Variabel ton
  Variabel afstand
Parahypate Variabel ton
  Variabel afstand
Hypate Fast ton

Man startar uppifrån

De grekiska skalorna startar uppifrån. De grekiska instrumenten liknade en harpa (utan greppbräda), när man spelar harpa spelar man ofta uppifrån.

Den viktigaste grekiska skalan var den doriska skalan. Den antika doriska skalan liknar dur skalan (om man tänker sig durskalans upp och ner)

 

 

tonnavn Antik Dorisk skala Diatonisk efter Erastocenes
Nete  
  Helton
9/8
Paranete  
  Helton
9/8
Trité  
  Halvton
256/243
Paramese  
  Helton
9/8
Mese  
  Helton
9/8
Lichanos  
  Heltnone
9/8
Parahypate  
  Halvton
256/243
Hypate  

 

 

Dur skalan upp och ner
Durskala
C
C
Helton
Halvton
D
H
Helton
Helton
E
A
Halvton
Helton
F
G
Helton
Helton
G
F
Helton
Halvton
A
E
Helton
Helton
H
D
Halvton
Helton
C
C

 

 

 

Det stora perfekta systemet

När man i det anika tonsystemet gick ut över en oktav, la man till ett tetrachord både uppåt och neråd, dock utan at lägga en helton i mellan. Man fick altså inte helt två oktaver. I botten la man dock ofta en extra ton: Proslambanomenos

 

tonnamn              
Nete Hyperbolaion         Hypo doriisk    
             
Paranete hyperbolaion           Hypo lydisk
           
Trité hyperbolaion   Frygisk      
         
Nete diezeugmenon Dorisk      
       
Paranete diezeugmenon     Hypo frygisk
     
Trité diezeugmenon Lydisk  
   
Paramese diezeugmenon Mixo lydisk
 
Mese meson
   
Lichanos meson  
     
Parahypate meson    
       
Hypate meson      
         
Lichanos hypaton        
           
Parahypate hypaton          
             
Hypate hypaton            
               
Proslambanomenos  
         

 

 

 

Køn og tonarter

Grekerna delade skalan i tonarter (tonoi) och kön (genus). De tre könen var: Enharmonisk, Chromatisk (färgad) og Diatoniskt.

Harmonisk startade ofta med 1½ ton-steg (ibland en ren ters) följd av af 2 stycken kvart-toner. Den diatoniska skalan motsvarar den skalan, som vi använder i dag.

 

 

 
   
top