Pauser og repriser

Oversigt | Lær noder | Next

Pausen er den bro, som musikken flyder under. Det er ligeså vigtigt at gøre sine pauser præcise, som det er at gøre musikken præcis. Specielt når man improviserer er det vigtigt at huske at tage pauser. Dels pauser inde i stroven, men også som afgrænsning mellem strofer.

 

 

 
Helnode pausen varer 4 slag  
     
Halvnode puasen varer 2 slag. Mens Helnode pausen "hænger" på en node line, så "ligger" halvnode pausen på en nodelinie  
Fjerdedels node pausen varer 1 slag.  
Ottende dels pause  
Sekstende dels pausen har to æbler der modsvares af sekstendedels nodens 2 flag.  
Ligesom ved noder kan man gøre pausen 1½ gang så lang ved at sætte et punktum bagefter.  
Et reprisetegn angiver at noget skal gentages.  
Med så kaldte volder kan man angive om noget kun skal spilles første gang, og noget andet som skal spilles anden gang.  
D.C.

D.C. er forkortelse af Da Capo er ligsom mange andre udtryk, der bruges i noder italiens. Det betyder fra hovedet, eller fra starten.

 

D. C. al Fine

D.S. al Fine

D.C. al fine fra begyndelse til slut. Der vil være et sted i noden hvor fine er skrevet og hvor stykket slutter.

D.S. Betyder Da Segno, eller fra tegnet.
Typiske tegn:

 
Tegnet bruges til at vise hvortil der skal reperteres.