Musik tegn

Oversigt | Næste

 

-tegnet bruges til at markere opstrøg det vil sige strøg fra spidsen af bugen mod frochen. Melodier der starter med en optakt startes ofte med opstrøg.

-tegnet bruges til at markere nedstrøg, det vil sige strøg fra frochen (der hvor man holder buen) til spidsen af buen.

 
     
En bue under et antal noder betyder at noderne skal bindes sammen i det samme strøg. (Legato på italiensk) En punkt betyder at man skal spille staccato, det vil sige i stød. En kort linie over eller under noden betyder portato at noden skal spilles langt men afgrænset.  
pizz. pizzicato betyder at man skal knipse strengen med fingrene og altså ikke bruge buen.  
     
Fermat tegnet viser at tonen skal holdes længere end normalt.  
 

Styrke

 

p
pp

ppp

mf

f
ff
fff


cresc.

decres.

Som sagt bruges italienske forkortelser:
p = piano (svagt )
pp=pianissimo (meget svagt)
ppp= piano pianissimo (så svagt som muligt)
mf= mezzofort (middel stærkt)
f = forte (højt)
ff= fortissimo (meget højt)
ff= forte fortissimo (Så højt som muligt)

crescendo betyder at styrken stiger

decrescendo betyder at styrken falder


 
 

Tempo

 

Largo
Andante
Allegretto
Allegro
Vivace

Presto
Prestissimo

Largo= Meget Langsomt
Andante= Gående, forholdsvis langsomt
Allegretto=Lidt langsommere end allegro
Allegro= Morsomt, godt temp
Vivace=Livligt,
Presto= Hurtigt
Prestissimo= Meget hurtigt

 
     
     

 

acc.

rit.

 

accelerando betyder at noget skal gå hurtigere og hurtigere
ritardando betyder at musikken skal gå langsomere og langsommere
rallentando kan også bruges for langsomere og langsommere

 

 

Triller

 

tr betyder trille. Man starter med at trille med tonen over den tone der er noteret.

Disse betegnelser stammer fra den klassiske musik. I folkemusik kan tegnene betyde noget andet. Man bliver nødt til at lytte til traditionen. (Der kan også være forskel på den enkelte musiker hvordan en trille tages)

Kan også skrives med dette tegn:
Mordent: Tegnet betyder at man skal lave en trille der ikke starter med trilletonen, men med grundtonen  
Praller: starter på tonen, og laver så en lille krølle med tonen ovenover og nedenunder tonen.