Node længder

Oversigt | Lær noder | Next
Clik i noden for at høre

Helnode

En helnode er ikke fyldt ud, og den har ingen "flagstang". Man tæller normalt 4 slag på en helnode.(hvis man tæller 1/4-slagene)

Klik på billedet for at høre

 
     

Halvnode

Der tælles 2 slag på en halvnode

Klik på billedet for at høre

 
     

Fjerdedels node

Der tælles et slag på hver fjerdedels node. Man kan sige

Ta Ta Ta Ta
for at tælle takten med 4-dels noder

Klik på billedet for at høre

en node kan have flgstang opad eller nedad. Der er ingen forskel. Man plejer at vende noden sådan at stængerne peger ind i systemet.
     

Ottendels node

En ottendels node er halvt så lang som en fjerededels node. Det kan være praktiskt at tælle 1/8-noderne ved at sige:

Tat-te, Tat-te, Tat-te, Tat-te

Klik på billedet for at høre


ottendelsnoden har enkeltvis et flag på flagstangen.
     

16-dele

1/16-noden varer det halve af en 1/8 node. For at "tælle" noden kan man sige

Tava-teve,Tava-teve,Tava-teve,Tava-teve

(i det samme tempo som man siger Ta-te for oven)

Klik på billedet for at høre

Her er sekstene delene delt. Der er dessuden en sekstene dels pause imellem. Den sidste pause er en ottenedels pause.

     

 

32 dele

Man kan sætte flere og flere flag på flagstangen og hver gang bliver noden halvt så kort. (I praxis er det sjældent at der er mere end 2 flag på stangen svarende til sekstende-dele.)

Klik på billedet for at høre

     

Trioler

Trioler har tre slag på et taktslag. Man kan tælle:

Ta-ta-ta . Ta-ta-ta, Ta-ta-ta, Ta-ta-ta

Klik på billedet for at høre

 
     

Punktering

Ved at sætte et punktum efter noden vil noden blive en halv gang så lang.

 
     

klik på noden og hør punkteret ottenedel

 

klik på noden og hør trioliseret ottenedel

Triolisering

Den meget almindelige figur en punkteret 1/8 dels node fulgt af en sekstenedel. Du kan få takten ind ved at lave et gadedrengehop. Hopsa, hopsa, hopsa.

Denne kombination spilles ofte trioliseret. Det vil sige som den nederste figur. Klik på de to billeder til venstre og hør forskellen.

I jazz musik vil man typisk alle 1/8-noder være trioliserede.

Dvs: er lig med i jazz (swing og bebop) noder. (Dette gælder ikke generelt, i f.eks. Bossa Nova spilles jævnt altså uden triolisering)

 

Klik på billedet for at høre

klik på billedet for at høre dette eksempel.

top