At lære melodier

Oversigt| Næste

Der er forskellige måder du kan lære ny melodier på:

 

 

 

Efter dette kursus

Jeg har lavet et udvalg af de 15 nemmeste numre fra Folkets hus hjemmeside hvor der p.t. ligger over 1700 folkemusik noder i nodesamlingen. Du kan klikke på noden for at høre noden blive spillet. Det du hører er den rene node afspilning. Indlevelsen i musikken skal du levere selv.

Hvis du er interesseret i at spille Jazz-musik vil jeg anbefale Band-in-a-Box. Her på hjemmesiden kan du høre eksempler på hvordan det lyder det lyder på en jazz node-samling.

Playeren

Der ligger playere forskellige steder med gode melodier at øve sig på:

Download player og spil egne melodier
Vejlending til at bruge playeren på egne melodier | video-vejledning | PlayerManual

top

 

Efter Noder

Det er en god ting at lære at kunne spille efter noder, så kan man spille med i orkestre, og man kan hurtigt finde og spille melodier fra Folkets Hus nodesamling.

MEN....

Det er ikke den bedste måde at lære at spille en melodi på. For det første tager det ret lang tid fra det at man kan spille melodien efter noder til man kan den udenad. Det er ligesom det man lærer gennem øjnene har vanskeligt til at fæste sig til fingre og ører. Det man umiddelbart vinder ved at kunne spille en melodi direkte fra bladet, taber man ved at det tager lang tid at lære melodien sådan at man kan den udenad (og det er vildt ufedt at spille folkemusik efter noder). En anden ting er at har man først lært en melodi efter noder så genstår halvdelen af arbejdet med at lære melodien. Indlevelsen, fraseringen og agogiken, står jo ikke beskrevet i noden.

Det at kunne spille efter bladet er en evne som man kan øve sig på (det er nemlig godt at kunne i nogen situationer, specielt hvis man spiller klassisk musik eller hvis man spiller i Bigband). Her vil jeg igen anbefale Band in a Box, hvor man kan stå og følge med i noden medens man spiller.

Start altid med at spille langsomt

Det er en skrøne at man kun kan spille folkemusik i "det rigtige" tempo. Start med at spil langsomt men rytmisk korrekt, dvs. du prøver allerede fra starten at holde pulsen i melodien. Lige så snart at du nogenlunde kan tonerne, begynder du at tænke over fraseringen. Det er også en fordel at stoppe op undervejs når du kommer til en vanskelig frase og så gentage kun denne frase i ring. Det kræver øvelse at kunne spille langsomt, og det kræver øvelse at finde de rigtige fraser, men når du har lært det, får du din investerede tid hundrede gange igen. Du vil blive meget hurtigere til at lære ny melodier hvis du behersker disse to teknikker.

top

På Folkets hus hjemmeside findes en flot node samling, du kan også lytte til midi-filerne, for at lære melodien, Men husk: Hverken midifile eller noder er musik... Der mangler både indlevelse og frasering.

At spille efter indspillet musik

Det er godt at lære efter indspilninger af gode musikere. Husk at det er ikke nok at lære tonerne, se om du kan ramme fraseringer osv. Der findes i dag udmærket software, der uden at ændre tonehøjden, kan spille en CD eller en .wav eller .mp3 musikfil langsommere. Det er en god ide at bruge når man skal lære efter indspillet musik. En anden god ting er at have en Cd-spillere med A-B funktion hvor man kan gentage svære passager. Denne funktion er endnu nemmere at bruge hvis du har et lyd-editierings program såsom cool-edit

Når du har lært selve melodien er det en god ide at tage pladen frem igen og igen i løbet af et par uger, for at lære fraseringen. Efterhånden vil du blive bedre til at lytte en frasering af, og du vil kunne lave fraserings efterabninger "on the fly". En utroligt god evne at have når man spiller sammen med andre mennesker. At opøve at efterabe fraseringer kan også bruges til når du spiller egne melodier. Ved at opøve fraseringer, bliver du også mere opmærksom på dine egne fraseringer.

Jeg har sagt at det er godt at øve sig i at spille langsomt. En gang imellem er de også godt at øve sig på hurtighed. Jo hurtigere du kan flytte dine fingre, jo bedre er du til at kunne lave præcise fraseringer. Dette er vigtigt også når man spiller langsomt.

top

Af en lærer, eller en du spiller sammen med

Ofte vil du være i en situation at du skal lære en melodi af andre, eller at du selv skal lære en melodi ud. Dette er den bedste måde og hurtigste måde at lære spille melodier på. Ikke noget med at bakse med teknik. Til gengæld er det godt hvis både lærer og elev efterstræber den samme metode. Her er en god metode:

  • Læreren spiller først melodien igennem. Nu drejer det sig bare om at lytte, man må ikke spille her.
  • Eventuelt kan man derefter prøve at synge melodien.Det kræver at folk gerne kan og vil synge. Alle kan synge, men det er ikke alle, der vil - selv om det er en meget effektiv måde at lære på
  • Herefter deler læreren melodien op i korte strofer, som så udlæres en efter en. Det kan være svært at lave de rigtige strofer, det kræver faktiskt lidt øvelse som lærer. Hvis man bruger den samme metode når man lærer efter indspillet musik, så kan man det.
  • Man øver sig specielt på de vanskelige strofer.
  • Ofte er der nogle strofer der er ens, på forskel af en tone, det gør man opmærksom på.
  • Alle behøver ikke at have lært stroferne 100% før man sætter dem sammen med det næste, men det er en fordel hvis de vanskelige strofer sidder. Her bliver man nødt til at forklare, at dette er en vanskelig strofe, og at alle skal være med.
  • Man spiller stroferne i langsomt tempo, som man langsomt sætter op. Når man sætter tempoet op gør man opmærksom på dette, sådan at man ikke får indøvet et accelerando.
  • Når man har lært en hel reprise fortsætter man med at spille denne reprise mange gange. Ofte kan det være en fordel at lære begge endelser på en reprise hvis der er to endelser, med det samme sådan at man får indøvet melodien rigtigt
  • Når man gentager reprisen er man opmærksom på om alle har lært alt, før man går videre. Ofte kan der sidde en eller to i kredsen, der har problemer med to eller tre toner, så går man tilbage og gentager strofen heromkring, og gør opmærksom på overfor de andre at vi skal alle være med (der er som regel en hvis utålmodighed i kredsen om at komme videre)
  • Når man så endelig har lært hele melodien spiller man den mange gange, for at rigtigt få den ind under huden. Det er også her man begynder at gøre opmærksom på udtryk og den endelige frasering. (Det er en fordel hvis man kan lægge fraseringen på allerede på strofe-niveau, men ofte er det vanskeligt at lære både toner og frasering samtidigt. Hvis der er triller i melodien, er det en god ide at vente med at spille disse til alle har lært melodien.
top
 

Ved at stille sig op og spille med andre

De fleste danske folkemelodier er så simple at du kan lære dem bare ved at stille dig op og spille dem. Når man spiller gentager man jo alle repriser og melodien som sådan bliver også gentaget. Når man har spillet et par gange vil der være en eller toner man ikke kan, når man kommer dertil lægger man ekstra mærke, og ofte kan det lade sig at gøre at få melodien "på plads" inden den er færdig. Man kan så bare håbe på at orkesteret spiller den snart igen, for det er sjældent at man sådan kan huske en melodi som man har lært på den måde, men i løbet af et par uger, hvor man spiller melodien en gang om ugen, så vil den være der. Man kan jo også spørge hvad den hedder, og så gå ind og finde den på hjemmesiden i nodesamlingen

top

 

Om at spille melodier man bare har hørt

Når du bliver rigtigt erfaren, vil du kunne spille melodier du bare kender, uden at have spillet dem før, ligesom når man synger. Det kommer lidt an på stilarten, hvis det er sange med meget kromatik kan det være svært, men det er sjovt når det lykkes.

top

 

 

 

top