Skalaøver over II-V-I progressionen

Oversigt | Øveside med flere exempler | Næste

To tonearter ad gangen en tone imellem. Når man ender på D-dur går næste i gang med D-mol
Det er også almindeligt at man netop spiller videre en tone lavere det vil sige at man spiller grundakkorden i dur og går over i (dorisk) mol.

| D-dur Cdur | A-dur G-dur | Stop

| 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |Stop |

Det er også almindeligt at man netop spiller videre en tone lavere det vil sige at man spiller grunda akkorden i dur og går over i (dorisk) mol. Det med kirketonarterne kan man altid lære noget om. Det der er vigtigt er at du faktiskt spiller de samme toner over hele linien, du starter bare skalaen forskellige sted.

II-V-I progressionen hedder sådan fordi man starter med C-skalaen fra andet skala trin, her får man en dorisk mol skala i D, så tager man 5. trin, og ender på 1. trin.

Det er ret almindeligt i Jazz for det meste kører man dog kun de første to takter altså II-V

Meget ofte kører man videre hvor man så i stedet for C-akkorden kører C-mol videre til F7 osv.

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top