Jazz og blues Improvisation

Oversigt | Næste

Om dette kursus

Dette kursus indeholder nogle meget basale akkord gange, og nogle tip til hvilke toner og simple "licks". Ideen er at du skal lære at improvisere selv, men det kan jo være svært at komme igang. De fleste øvelser er over blues-progressionen, som er den meste almindelige progression, og som de fleste musikere kender. Så er der nogle skala øvelser over II-V-I progressionen. Her kommer du igennem alle tonerter på dit instrument og du får en fornemmelse af hvilke skalaer, der hører til hvilke akkorder.

Om at improvisere

At improvisere betyder at man spiller det man har lyst til. Typiskt vil man spille solo, det vil sige man er det eneste melodi-instrument der spiller, mens rytmegruppen (bas, guitar, klaver og trummer) holder akkordgangen. Der findes godtnok i New Orleans musikken et begreb der hedder kollektiv improvisation, men det nemmeste er at man spiller solo. Det betyder at andre ikke spiller, så lad være med at spille i andres solo.

 

Det skal lyde godt

For at få det til at lyde godt er det en stor fordel hvis

  • Man kender alle tonerne på sit instrument, og man kan bevæge sig frit over dem
  • At man kender melodiens akkorder, måske alle sammen individuelt, men at man kender progressioen i hovedtræk.
  • At man kan frasere rytmisk
  • At man arbejder med sin klang
  • At man arbejder med sin rytmik

Målet er at du "bare kan spille løs" uden at behøve at tænke på skaler og akkorder. Hvis du kan det har du ikke brug for starten af dette kursus.

Det første øvelser lyder indrømmet ikke godt. Den midi-generede musik er ikke god. Prøv at lave en tone der er bedre og mere interessant både rytmisk og klangmæssigt en den du hører her på siden. Opfat de computergeneredede lyde som en udvidet metronom. Grunden til at der er brugt trompet og klaver-lyd er at violinlyden lyder forfærdeligt i Midi.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top